Uitslag Rammenkeuring St Oedenrode 25-01-2020

Op de grootste rammenkeuring van Nederland streden ruim 100 rammen onder het oog van veel publiek om de eretitels.
De Blauwe en Dassenkop Texelaar waren ruim vertegenwoordigd
De organisatie kan terug kijken op een zeer geslaagde keuring.

Blauwe Texelaar

Rammen 2017 of eerder
Kampioen 26173-22400 S. Wagemaker luxe ram met mooie kop en veel ras, mocht iets meer lengte hebben
Res Kampioen 25897-62927 Th. v. Deijne Ruim ontwikkelde ram, beste benen, iets minder ras dan de kampioenKampioen 26173-22400 S. Wagemaker


Res. Kampioen 25897-62927 Th. v. Deijne

Rammen 2018
Kampioen 26406-52120 S. Wagemaker mooie kop, goede benen en mooi evenredig gebouwd
Res. Kampioen 25897-6384 Th. v. Deijne ram met veel vleesopdruk, met een kleine bemerking op de schoftKampioen 26406-52120 S. Wagemaker


Res. Kampioen 25897-06384 Th. v. Deijne
Rammen 2019
1A + Kampioen 26174-40966 C. d. Jong veel ras, mooi zijaanzicht, beste lengte en kop
1A + Res. Kampioen 26281-34077 J. Versteeg fraai zijaanzicht, goede benen, Iets minder ras dan de kampioen
1a 26193-13822 J. Geurts mooie lengte, breed over de rug goed bespierd. Wat slordig in de vacht


Kamp. 26174-40966 C. de Jong


Res. Kamp 26281-34077 J. Versteeg

Dassenkop Texelaar

Rammen 2017 of eerder
Kampioen 26076-79766 H. v.Kerkhof Goed ontwikkelde ram, mooie aftekening.Kampioen 26076-79766 H. v.Kerkhof
Rammen 2018
Kampioen 26308-09321 GJ Koers Ram met beste lengte, goede benen en mooi evenredig gebouwd
Res. Kampioen 25897-63418 Th. v. Deijne ram met veel vleesopdruk, mocht iets sterker in de bovenbouw


Kampioen 26308-09321 G.J. Koers


Res. Kampioen 25897-63418 Th. v. Deijne
Rammen 2019
Kampioen 06442-75310 Th. v. Deijne veel ras, beste lengte, heel best bespierd. En zeer goede benen
Res. Kampioen 26371-02354 GJ Koers Best ontwikkelde ram, mooie aftekening, iets minder bespiering dan de kampioen


Kampioen 06442-75310 Th. v. Deijne


Res. Kampioen 26371-02354 G.J. Koers

Nationale keuring S.B.T 2019 van Blauwe- en Dassenkop Texelaar

Blauwe Texelaar:

Nationale Blauwe Texelaarkeuring 2019
In het ochtendprogramma 2 rubrieken oude rammen. Een rubriek rammen geb. voor 2016 en een rubriek geb. in 2017. Bij de eerste rubriek ging de 1A naar 26098-57085 van Bos/DeVries en gefokt door G.J.A. Halfman. Een best ontwikkelde diepe ram, die best bespierd is en fraai van type. Kortom een mannelijk dier met veel upstanding die later in het seizoen ingeschreven mocht worden met de A-status. De ram op de 1B positie van Th. Van Deijne is zeer goed ontwikkelde en goed bespierde ram die even meer ras mocht vertonen t.o.v. de 1A. De 1C in deze rubriek was voor 08420-76102 gefokt en in eigendom van H. de Vries. 76102 heeft al veel furore gemaakt op diverse keuringen. Een middelzware rastypiche ram met een excellente bespiering in de achterhand, maar in zijn voorhand wat meer welving mocht tonen. De rubriek kenmerkte zich door de grote diversiteit

In de tweede rubriek ging de 1A naar ram 26176-22987 van Rap Heijting. Deze ram munt uit in zijn ontwikkeling en lengte. Hij mist echter in de achterhand de bespiering in de binnendij en kan in zijn bovenbouw evenrediger. De 1B in deze rubriek was voor ram 26053-24570 gefokt door C.D.J. Vethaak en in eigendom van M. Postma. Een mooi belijnde ram met veel allure, die op dit moment nog wat ondiep toont. Met andere woorden, hij kan massaler en mist de breedte. Wel een ram met wellicht nog potentie voor de toekomst. Ram 26173-22400 is een best ontwikkelde geblokte ram met veel inhoud en een mooie ribwelving. Ook een ram met een strakke bovenbouw en fraai van type. Een bemerking op de voorbenen van het dier.

Bij de kampioenschapskeuringen in het middagprogramma ging de titel naar ram 26098-57085 van Bos/De Vries en ging de reservetitel naar 26173-22400 van S.J. Wagemaker
Bij de anderhalfjarige rammen ging de 1A in rubriek 3A naar ram 25897-63284 van Th. van Deijne. Een ram met een fraaie belijning, een mooie kruisvorming en een beste bespiering. In de voorhand zou de ram wat meer macht mogen vertonen. De 1B in deze rubriek was voor ram 8461-97714, een nette en passend bespierde ram met een bemerking op de achterbenen. Ram 8425-38809 van Wijncoop-Schipper op de 1C is een ram met een mooie ontwikkeling een lengte en goed bespierd. Ram kan even sterker in de bovenbouw en zou even meer ras mogen vertonen.

Rubriek 3B kreeg als rubriekswinnaar, ram 26406-52120 gefokt door R. Bos en in eigendom van S.J. Wagemaker. Een zeer fraaie rastypische en bespierde ram. Ram 8420-03214 gefokt door H. de Vries en in eigendom van R. Bos belandde op de 1B positie. Minder van type dan de 1A, zeer goed bespierd en duikt enigszins van voren. Op de 1C 8461-89730, een zeer diepe massale ram. Ram mist de bespiering in de achterhand en kan even strakker in de bovenbouw.

In de 3C rubriek de 1A en 1B positie voor de rammen 26193-13736 en 26193-13749 van J. Geurts. Twee aan elkaar gewaagde rammen. De ram op de 1A heeft een bredere voorhand en een betere bespiering in de achterhand. Wel krijgen beide rammen een bemerking op het beenwerk. De 1C in deze rubriek was voor ram 26186-95776 van W.R. Schrijver, een zeer luxe ram met een passende bespiering die de macht of massa mist.

Tijdens de kampioenschapskeuringen ging 25897-63284 van Th. van Deijne er met de titel vandoor en ram 26406-52120 van Wagemaker met het reservekampioenschap.
Lieuwe VroomKampioen oude rammen – R. Bos/ H. de Vries


Kampioen 1,5 jarige rammen – Th. van Deijne


Kampioen oude ooien – R. Bos


Kampioen 1 jarige ooien ongezoogd – R. Bolmer


Beste 10 Ramlammeren

Dassenkop Texelaar

De Dassenkoppen op de Nationale van 2019

We kunnen terug zien op een zeer geslaagde Nationale in het algemeen en ook wat betreft de Dassenkoppen.
Vergeleken met de vorige Nationale zit er nog steeds vooruitgang in maar eerlijkheidshalve dient ook vermeld te worden dat de verwachtingen niet helemaal gehaald zijn.
Door de enorme belangstelling uit het buitenland zijn er jammer genoeg goede fokdieren de grens overgegaan en in een jonge kleurslag als de Dassenkop is het niet wenselijk de “Kip met de gouden eieren” te verkopen.
Er zijn nog steeds topdieren maar het aantal is mijns inziens wat marginaal gebleven.

Bij de oude rammen werd de ram van Fam. Beijeman kampioen, een goede ram die zeker kampioenswaardig is alleen jammer dat er in deze rubriek wat weinig concurrentie was.
Dat was anders bij de éénjarigen, hier liet de eigen gefokte ram van Fam. Santema zich ’s middags nog al beter zien dan ‘s morgens en werd terecht kampioen.
De ook zeer correct gebouwde ram van W. Rodenburg werd reserve.
De ook goede ram van G.J. Koers moest het even af laten weten met een bemerking op zijn beenwerk.
Bij de oude ooien zagen we twee heel mooie ooien die streden om de Kampioenstitel.
Deze werd tenslotte behaald door de zeer complete ooi van Fam. Vissers die misschien even meer massa mocht hebben maar zeer veel uitstraling heeft.
De ooi van Fam. Santema was zeker een zeer goede reserve Kampioene.
De titel bij de éénjarige ooien niet gezoogd gingen naar Fam. Beijeman met als kampioene een ooi gefokt door J. Rap.
Een ooi geboren uit blauwe ouders en daardoor misschien even wat minder heldere aftekening in de kop.
Maar deze ooi had zoveel over in kwaliteit dat het kampioenschap haar niet onthouden kon worden.
De reserve kampioene werd een ooi van Fam. Santema, ook een heel goede ooi met ruim voldoende uitstraling.
Bij de gezoogde éénjarige ooien waren de titels voor Fam. Beijeman met dien verstande dat de kampioene gefokt is door E. Boersma.
De vijf beste ramlammeren gaven een redelijk beeld van de aangevoerde ramlammeren in totaal.
Vier zijn in eigendom van de Fam. Beijeman, waarvan één gefokt door G.J. Koers, en één van D. Westerhuis.

Hokken 2 / 3 tal lammeren waren kleine rubrieken maar van een beste kwaliteit met goede ontwikkeling aftekening en type, waar de bespiering nog een aandacht puntje mag zijn. Deze dieren zijn zeker geschikt voor het verbeteren van het ras, waar het niet altijd meevalt i.v.m. de korte bloedverwanten waar we tegen aanlopen.
Beste hok ooilammeren was voor de Fam. Santema.
Beste hok ramlammeren was voor de combinatie Beijeman / Koers
De éénjarige ooien met lam(meren) was een rubriek waar men liet zien dat de dassenkoppen met gemak in staat zijn om als jaarling te kunnen aflammeren. Een rubriek met veel ontwikkeling, met behoud van type. De door de jury aangestipte dieren mochten in de namiddag terugkomen voor het kampioenschap.

 

 

 

De Blauwen op de open Witte en Blauwe texelaarkeuring in Zevenaar.

De Blauwen op de open Witte en Blauwe texelaarkeuring in
Zevenaar.

Door verschillende omstandigheden was de inzending van zowel de witte als de blauwe texelaars aan de magere kant. Eén van de reden zal zijn de op handen zijnde Nationale en ook het afgelasten van de vorige editie door extreme weersomstandigheden.
Een groot compliment voor die inzenders die de rug hebben gerecht en de schouders onder deze fokdag hebben gezet.

Hierbij een korte impressie.
Bij de oude rammen was het kampioenschap voor de zeer goed ontwikkelde en luxe ram van J.Rap deze heeft beste body , kop kon even sprekender,de iets minder showende maar wel soliede ram van W. Oolman werd reserve.

Bij de éénjarige rammen was de titel voor de zeer luxe ram van G. Wopereis.
Beste hok ramlammeren was voor W. Oolman.
De 3 beste ramlammeren waren :
57240 van G.Wopereis, 47435 van Comb.Hoegen en 26911 van W. Oolman.

De ooilammeren gaf een wat wisselend beeld maar als beste hok werd aangewezen de luxe lammeren van G.Wopereis.

De niet gezoogde éénjarige ooien was het terrein voor de Fam. Boumans.
Zowel het kampioenschap als wel het reserve kampioenschap viel hun kant op alsmede het beste hok tweetallen.
De kampioenstitel van de gezoogde éénjarige ooi was ook voor de Fam Boumans.

Over het geheel was het aantal inzendingen klein maar de dat deed geen afbreuk aan de kwaliteit.
Ik hoop dat een volgend jaar meer inzenders weer de weg weten te vinden naar de mooie, gezellige en goed georganiseerde keuring in Zevenaar.

Jan WensinkKampioen oude rammen – J. Rap


Kampioen 1- jarige rammen – G. Wopereis


Kampioen 1 – jarige ooien ongezoogd – J Boumans


Kampioen 1- jarige ooien gezoogd – G. Wopereis


Kampioen oudere ooien – G. Wopereis


Beste hok tweetal ramlammeren – W. Oolman


Beste 3 ramlammeren – wopereis-Oolman-Hoegen


Beste hok 2 en 3 tal ooilammeren – G. Wopereis

Fokdag Opmeer 2019

Als vanouds was het in Opmeer weer stralend weer. Fokkers uit heel Nederland gaven gehoor om in Opmeer hun dieren te showen. Vorig jaar ging door extreme hitte de fokdag niet door, dit jaar was het stralend blauw en niet te warm. Onder toezicht van de drie juryleden (Lieuwe Vroom, Kees vd Nieuwehof en Engelbert Vissers )werden de dieren op volgorde geplaatst.

Blauwe texelaars
Kampioen bij de oudere rammen werd Ram 8420-76102 fokker en eigenaar H de Vries en reserve kampioen werd ram 26173-22400 fokker J Kreuze en in eigendom van SJ. Wagemaker.

Kampioen bij de 1½ jarige rammen werd 26406-52120 Fokker R Bos en eigenaar SJ Wagenmaker. En reserve kampioen werd 08420-76193 Fokker H de Vries en in eigendom van SJ Wagemaker.

Bij de ½ jarige rammen werd ramlam 26352-94101 1A en 1b werd ramlam 8420-03209 en in eigendom van H de Vries. 1c werd ramlam 26100-80605 fokker en eigenaar SJ Wagemaker.

Ooilam individueel was een kleine rubriek waar het ooilam van de fam. Wagemaker 1A werd .Rubriek Tweetal ooilammeren. Daar werd J vd Velden met zijn 2 tal ooilammeren 1A en het 2 tal van R Schuiteman werd hier 1B.

Enkeltal jaarlingen
Hier werd 8352-06703 in eigendom van W vd Put 1A.
Bij de 2 tal jaarlingen werd hok nummer 48 van S wagemaker 1A en hoknummer 50 van Com. Der |Kinderen 1B.
Oudere ooi enkeltal werd 26100-34293 eigenaar J wagenmaker 1A en ooi 8420-76116 van H de Vries 1B.
2 tal Oudere Ooien werd hoknummer 61 in eigendom van J Wagemaker 1A en hoknummer 60 ook in eigendom van J Wagemaker 1B.

Ook waren de dassekoppen ruim vertegenwoordigd in Opmeer.
Bij de oudere rammen werd 26332-21086 in eigendom van W Rodenburg 1A
En 26392-31615 in eigendom van LK Roos 1B, Ram 26076-79766 van D Beijeman werd 1C.
Rubriek 1½ rammen werd 26392-81108 eigenaar D Beijeman 1a en 26332-21184 van W Rodenburg 1B,
Rubriek 2 tal ooilammeren werd hok 9 eigenaar d. Beijeman 1A en hok 10 eigenaar R Wervenbos 1B
Rubriek 2 tal ramlammeren was D. Beijman 1A.
Rubriek 2 tal jaarlingen hok 14 eigenaar D Beijeman 1A en hok 15 Eigenaar R Wervenbos 1B.
Rubriek oudere ooi, hok 16 eigenaar H Boersma 1A
En hok 17 Eigenaar GJ Koers 1B
Rubriek 1 jarige ooi met Lam hok 19 eigenaar D Beijeman 1A en hok 18 Eigenaar W Rodenburg 1B


Winterkeuring Apeldoorn | 9 februari 2019

Stichting Texelaar Promotie Midden Nederland

Op Zaterdag 9 februari kwamen 20 inzenders bijeen in de Oranjehal te Wenum-Wiesel bij Apeldoorn waar ze bijna 50 rammen bijeenbrachten.

Het vele aanwezige publiek beleefde een leuke ochtend waarbij er vlot werd gekeurd door Dolf Westerhuis en de ter plekke opgeroepen Harry Bonhof die zijn vrije ochtend ging opofferen ivm ziekte van ons andere jurylid. Harry nogmaals bedankt voor je inzet, blijkt weer dat wij een fijne groep vormen die elkaar wil helpen als dat nodig is! Doordat er vlot werd gekeurd waren we op tijd klaar. Na een aantal zaterdagen van keuringen was op tijd naar huis ook wel lekker.

De aftrap was voor 4 rubrieken blauwe ramlammeren.
Rubriek 3A was een goede rubriek waarbij de 1B was voor de eigen gefokte ram 26207-00092 van Rene Bolmer, een heel goede ram die wat ontwikkeling mist t.o.v. de ram 26231-17032 van Albert Koopmans, gefokt door Sjaak aan den Boom. Deze rubriek liet zien dat er verschillende kleuren mogelijk zijn bij de blauwe, van heel licht naar donker. Rubriek 3B was een wat wisselende rubriek waar de 1B ging naar ram 26304-78847 in eigendom van Rene Bolmer en gefokt door Guus Wopereis, een goed ontwikkelde ram met beste bespiering maar mist wat in de rug. De 1A ging hier naar cat. nr. 27 08461-89725, een fokproduct van Wim van de Brake en in eigendom van R. Schuiteman-van de Put, een complete ram met een goede bespiering. Rubriek 3C was een wat kleinere rubriekmat als 1B de ram 26182-17094 van Herman Jurriens, de 1A ging hier naar 08425-38809 van G. van Wijncoop-Schipper, een goed ontwikkelde wat donkere ram met een kleine opmerking op het kruis. De laatste rubriek was weer wat groter en de 1B ging naar de uit wit komende ram 06576-00068 van Albert Koopmans, een goed bespierde ram. De 1A was voor 26193-13736 van Jan Geurts, een best bespierde ram die beter over de rug voelde en met een mooi kruis.

Daarna gingen we verder met 1 rubriek Dassenkoprammen waarbij 6 ramlammeren in de ring kwamen. Een heel goede rubriek met mooie spiegels. Cat.nr 49 werd 1B en meteen reserve kampioen, het ramlam komt uit de stal van Dries Bijeman en heeft als nummer 26308-09320. Hij moest zijn meerder erkennen in ram 26392-81108 gefokt door Ricardo Wervenbos maar loopt ook in de stal van Dries Bijeman. Een mooie donkere ram met goed beenwerk maar met een niet al te grote spiegel, maar werd ondanks dat toch de terechte Kampioen.

Aansluitend was de rubriek Oude en 1- ½ jarige Dassenkoprammen, deze kwamen tezamen in de Ring maar werden apart beoordeeld. De al vele prijzen winnende ram 26392-50073 was ook hier de enigste oude ram maar verdiende terecht de Kampioensbeker, hopelijk komen er volgend jaar meer oude rammen. Bij de 1 ½ jarige rammen ging de 1B en Reservekampioenschap voor ram 26282-55816 van Dinant Strokap, een hele beste ram met vooral in de achterhand een goede bespiering die ook wat groter was dan de andere rammen. De 1A en kampioenschap was voor 26076-79766 van Dries Bijeman en gefokt door R. van Eck, een hele beste ram met goede belijning.

Na de Dassenkoppen gingen we weer verder met de 1 ½ jarige blauw rammen, in 2 rubrieken kwamen de dieren in de ring. In rubriek 2A ging ram 08461-84643 met de 1A aan de haal, een door Wim van de Brake gefokte ram en in eigendom van Frank Stegeman, een mooie ram met een goede bespiering, de 1B was voor ram 26287-18713 van Rene Bolmer en gefokt door Niels Groot-Nibbelink. Een ram met goede bespiering maar miste wat t.o.v zijn voorganger. Rubriek 2B leverde zowel de kampioen als de reserve kampioen. Het kampioenschap was voor de ram 08461-89708 van Wim van de Brake die al vele kampioenschappen heeft binnengehaald, een zeer fraaie ram welke al vaak is besproken. De 1B was voor cat.nr. 18, deze ram gefokt door Johan Kreuze is in eigendom van S.J. Wagemaker een lange ram met een goede bespiering die wat groter was dan de 1a.

De rubriek Oude rammen bestond uit 5 aanwezige dieren die streden om de ere prijzen, de 1B en reserve kampioenschap was voor ram 26173-44782, wederom een door Johan Kreuze gefokte ram met een beste bespiering en in eigendom van Wim Berkhoff. De Kampioen werd cat nr 8 van Albert Koopmans met nummer 08322-23263 en gefokt door Hendrik Fokkema, een fraaie lange ram met goede bespiering en een heel mooi zijaanzicht.

Als laatste werden de 1A, 1B en de 1C van de ramlammeren in de ring gebracht, een mooi stel rammen waar iedere eigenaar trots op kan zijn. Na een sidderende strijd werd er uiteindelijk gekozen voor ram 26231-17032 van Albert Koopmans als kampioen en ram 26193-13736 van Jan Geurts reserve kampioen.

Al met al een heel leuke ochtend waarbij eenieder weer op tijd naar huis kon en wij tevreden op terug kunnen kijken.

Henk van de Pol en Frank Stegeman

De winnaars tijdens de Winterkeuring te Apeldoorn

Fokdag Noord Nederland Tolbert 01-09-2018

Open | download de catalogus hier
Open | download de uitslagen hier


De Blauwe Texelaars in Tolbert 2018

De fokdagcommissie had deze fokdag opengesteld voor leden van het SBT uit geheel Nederland. Van deze openstelling werd gretig gebruik gemaakt. Toeschouwers uit het noorden, die niet zo reislustig zijn konden zo eens kennis maken met dieren uit het midden en zuiden van het land. Misschien dat fokkers uit het noorden eens een tegenbezoek kunnen brengen? Het kwam ook het competitieve karakter zeker ten goede.

Kampioen bij de oude rammen werd 08330-19218 gefokt en in eigendom van P. van der Eijnden uit Deurne (NB). Een ram die uitblinkt in metname zijn lichaam. De ram zou iets meer type mogen hebben en de benen houden zich redelijk als je even in oogschouw neemt wat ze moeten dragen. De reservekampioen 08420-76102 is een fraaie middelzware ram met veel uitstraling en vooral in de achterhand een excellente bespiering. De ram zou wat meer macht in de voorhand mogen hebben en wat krachtiger op de voorbenen. De 1c in het gezelschap was voor 03388-76554, gefokt door P. Kiemeny en in eigendom van P. van der Eijnden. Een ram met een heel fraai zijaanzicht, mooi van lengte en een licht gespannen bovenbouw. Struikelblok voor deze ram was zijn steile beenwerk achter.

Bij de 1-jarige rammen pakte ram 26173-22400 gefokt en in eigendom van J. Kreuze uit Noorddijk(Gn) de titel. Een fraai belijnde goed ontwikkelde ram, tevens goed van type en met een mooie uitstraling. De reservekampioen 26295-94054 gefokt door U. Strikwerda is een voldoende ontwikkelde ram met het gewenste balkvormige lichaam. De ram zou wat meer type mogen vertonen ten opzichte van de kampioen. De derde ram in het gezelschap (1C) van G. M. Hartsema van Heck is een vleestypische ram met een mooi lang kruis en een harde bespiering. In de voorhand komt de ram echter tekort.

Ooi 08420-76116 gefokt en in eigendom van H. de Vries mocht zich de kampioene van Tolbert 2018 noemen. Een rastypische ooi met veel allure. Wel zou ze wat meer macht kunnen vertonen. Reservekampioen werd 08322-23271, gefokt door H. Fokkema en in eigendom van R. Bos. Zeer luxe ooi met een hele beste kop en super bespiering in de achterhand. De hals aansluiting laat te wensen over. Als deze ooi tevens eerder was geschoren, had ze zich nog beter laten zien. Saillant detail is dat beide ooien dochters zijn van 00282-47900 gefokt door N. v.d. Weij. Ooi 26045-76213 gefokt door G. Everts en thans in bezit van de fam. Kuipers mag zeker niet vergeten worden. Een sterke, lange en mooi belijnde ooi met een best achterstel en kruis. Met even minder ras heeft ze het in een nek aan nek race moeten afleggen. De overige getoonde ooien konden qua inhoud en rastype ook goed meedoen.

Jaarling 26173-22386 van J. Kreuze is kampioen gezoogde jaarlingen geworden. Een fraai ointwikkelde en bespierde jaarling met vleesopdruk. De eveneens fraaie 26207-00069 van R. Bolmer werd reservekampioen.

R. Bos had met drie nakomelingen van 08420-76130 de kampioen afstammelingengroep. Zeer uniform trio van twee ooilammeren en een ram. H. de Vries behaalde met eveneens twee ooilammeren en een ramlam van 08420-76129 het reservekampioenschap. Laatste trio was even minder qua uniformiteit. Een mooi gevecht tussen de broers 76129 en 76130, zonen van 26326-77698(Lammert)

H. de Vries pakte het kampioenschap vier nakomelingen van één ram. Een rastypisch kwartet met veel allure. Wederom met 00282-47900 als vader.
De drie jarige rammen van G. Hartsema deden weinig onder voor de kampioen. Een prestatie van formaat van ram 26186-81520 gefokt door W. Schrijver. Drie best ontwikkelde rammen met beste middenhanden en voldoende bespiering en uitstraling.

De stal van mw. H. de Vries was ruim vertegenwoordigd bij de 5-beste ramlammeren. Maar liefst 4 keer, een ramlam van Kreuze maakte het gezelschap compleet.

08420-03218
08420-03214
08420-76193
08420-03206
26173-92639

Met 08420-03206 en 03214 behaalde ze tevens het beste hok ramlammeren (58)

Bij de verkiezing 5-beste ooilammeren was er even meer variatie. Twee ooilammeren van de comb. R.Bos/W. v.d. Put, R. Bos, Marcus Postma en dhr. Albada. Laatste fokker luisterde met één lam bij genoemd kampioenschap, zijn debuut op deze fokdag op.

26406-16121 R. Bos
26406-52115 Comb. Bos/v.d. Put
08352-03703 Comb. Bos/v.d. Put
26444-64842 M. Postma
26430-83559 W. Albada

De lammeren 52115 en 8703 waren tevens vertegenwoordigd in het beste hok ooilammeren (72)

58 Beste hok ramlammeren – Mw. H.de Vries
72 Beste hok ooilammeren – Bos/v.d. Put
74 Beste hok 1,5-jarig niet gezoogd – Mw. H. de Vries
78 Beste hok oude ooien – R. Coster
81 Beste hok 1,5-jarig gez. met lam – R. Bolmer
87 Beste hok oude ooi met lam

FDC Noord Nederland kan wat de blauwe participatie betreft terug zien op een geslaagde editie. Het was een kwalitatief goede keuring, waarbij opviel dat er ook enkele nieuwe leden meededen. (Chapeau). Misschien nog niet altijd in de prijzen, maar zeker een versterking voor de kwaliteit op deze fokdag.

Lieuwe Vroom


De Dassenkoppen in Tolbert 2018

Oude rammen

Eén inzending van de Fam. Scholtens. Normaal ontwikkelde ram die even meer macht mocht hebben.

1,5 jarige rammen

1A en Kampioen de ram van Santema gefokt door Beijeman, luxe ram die even stijl is in het achterbeen.
1B en res. Kampioen , ram van J.Claus eveneens een luxe ram die even meer lengte mocht hebben.

Ramlammeren

1A ramlam van J.Kreuze gefokt door D.westerhuis heeft veel uitstraling.
1B ramlam van Santema heeft zeer veel lengte, maar mocht even sterker in de rug.

Oudere ooien enkeltal
1A luxe en jeugdig aandoende ooi van J. Claus
1B Zeer best bewaarde ooi van de fam. Scholtens

Eénjarige ooien niet gezoogd
1A De best bespierde ooi van Santema heeft iets stijle schouder.
1B De iets kort aandoende maar luxe ooi van J.Claus
1C Goede ooi van D.Westerhuis die even licht is in de voorhand

Enkeltal ooilammeren
Eén inzending van J.Claus .
Een luxe lam

2 tallen ooilammeren
1A het luxe 2 tal van J.Claus
1B Goed duo van de Fam. Scholtens met iets mindere huid.

2 tal éénjarige ooien gezoogd
Ooi 97866 werd uitgeroepen tot kampioene een nog zeer jeugdig aandoende ooi.
Ooi 97863 is de res. Kampioene .met iets vlekkerige huid

J.Wensink en R.Wervenbos