verslag keuring Luttenberg

De Dassenkoppen en Blauwe Texelaars in Luttenberg.

 

Na 2 jaar kon het weer en begunstigd door een fraaie temperatuur was het goed toeven op de schapenkeuring van de Fokkersclub Overijsel/Flevoland.

Nieuw was het dat dit jaar de Blauwe Texelaar en de Dassenkop Texelaar ook mee konden doen en dat was op zich best succesvol.

Bij de dassenkoppen was het aantal inzenders nog wat marginaal en daarom kan het verslag van deze keurslag beknopt zijn.

De heer Beijeman had een flink aantal dieren ingeschreven en die ging dan ook met de meeste titels  en bekers richting Oosterwolde.

Zijn dieren zijn over het algemeen voldoende tot zeer typisch.

De éénjarige ram van G.J. Koers werd reserve kampioen, een best ontwikkelde ram die door zijn lichte overconditie al iets jeugd mist en mocht even correcter op de achterbenen zijn.

Bij de individuele ooilammeren was de koppositie voor het best ontwikkelde luxe lam van Koopman uit Elim.

Kortom er waren maar drie inzenders en dat maakt de competitie wat zuinig.

 

Bij de Blauwe Texelaars waren er 12 inzenders en die maakten er wel een leuke competitie van met over het algemeen goede tot zeer goede dieren.

De oudere rammen kenden 6 inzendingen en die kon je omschrijven als een goede rubriek met eigenlijk geen ondereind.

De Kampioenstitel was voor de ram van J.a.d. Boom, een best ontwikkelde soortige ram met correct beenwerk.

Reserve titel ging naar de Ram van Koopman, ook een beste ram maar met een kleine bemerking op de voorhand.

Bij de éénjarige rammen ging de titel naar de Fam. Oosterik, een vrij donkere ram met wat gewoon beenwerk.

Ook de reserve van Wijncoop-Schipper was niet geheel correct op de been.

Bij de 5 beste ramlammeren vonden we de best geplaatste individuele dieren terug en  die waren van de eigenaren : J.a.d. Boom, Fam. Oosterik ( 2x)  en J. Rap (2x)

 

Bij de vrouwelijke dieren was de kampioenstitel voor de zeer goed en veel inhoud hebbende ooi van a.d. Boom , de reserve titel was voor de ooi van R. Bolmer, een zeer luxe ooi met een gewone ontwikkeling.

Bij de éénjarige ooien ging de titel naar de zeer luxe ooi  van R. Bolmer met als reserve de zeer goed ontwikkelde ooi van a.d.Boom.

De 5 beste ooilammeren waren van een zeer goede kwaliteit en waren van de volgende inzenders: M. Nieuwlaar (2x),Fam. Oosterik, a.d. Boom en Rap-Heyting.

Bij de afstammeling groepen jonge dieren was de eerste plaats voor de Fam. Oosterik een groep met opvallend goed beenwerk en uniformiteit.

Bij de oudere dieren ging de groep van R. Bolmer zeer terecht aan kop met zeer luxe dieren.

Resumerend een mooi treffen bij de “Blauwen” met een mooie top.

Jan Wensink

Reacties zijn gesloten.