Verslag keuring Opmeer 07-08-2023

Keuring in Opmeer.

 

De weergoden waren Opmeer goed gezind , want spoelde een dag van te voren alles nog bijna weg op de keuringsdag, traditioneel de eerste Maandag in Augustus was het stralend weer.

Het was voor de “Blauwen en de Dassenkoppen” een vrije inzending en daar hadden 17 inzenders komende uit verschillende windstreken gebruik van gemaakt.

Dit resulteerde in de aanwezigheid van 125 dieren en zowaar een groter aantal dan de “Witte” collega’s.

Over het geheel gezien was de kwaliteit goed tot zeer goed met eigenlijk maar een klein ondereind.

Blauwe Texelaar:

Bij de oude rammen werd L.K. Roos kampioen en H. de Vries reserve. Rammen met veel ontwikkeling en inhoud maar wel met een duidelijke bemerking op de kracht in de benen.

Bij de twee en half jarige rammen ging S. J. Wagemaker met beide titels aan de haal.

Dieren met even meer kwaliteit dan de hun “oudere” voorgangers.

De beide kampioenen bij de anderhalfjarigen ontliepen elkaar heel weinig, rammen met veel luxe en nog een mooie jeugd uitstraling. De kleur gaf uiteindelijk de doorslag, zodat de ram van Wagemaker kampioen werd en de ram van de Fam. Der Kinderen reserve.

Bij de keuring in de hokken , verdeeld in 2 rubrieken ( enkeltal) was het beste hok voor voor R. Bos en de reserve titel voor H. de Vries.

Bij de ( meertallen) was de koppositie en beste hok voor Altenburg en een goede tweede het hok van H. Broersma uit Blije, waar ook hier de uniformiteit de doorslag gaf en niet de individuele kwaliteit.

Om maar bij de mannelijke afdeling van de keuring te blijven werden de vijf beste ramlammeren aangewezen van de volgende eigenaren :

Altenburg (2x) R. Bos, J. Wagenmaker en H. de Vries.

Vijf zeer veel belovende jonge rammen.

 

Bij de ooilammeren was er één  rubriek enkeltal waarbij  het hok van Wagemaker het nipt won van  L.K. Roos , beide zeer goede dieren waarbij de winnaar net even luxer was.

De  volgende twee rubrieken meertallen  werd  de eerste aangevoerd door een fraai uniform stel van R. Bos  gevold door R.Bakker uit Grijpskerk , eveneens een best stel maar wat minder uniform.

In de volgende rubriek was de koppositie eveneens voor R. Bos ( tevens beste hok),  zeer fraaie dieren gevolgd door een goed drietal van H. de Vries welke individueel goed tot zeer goed waren maar als groep niet geheel uniform.

 

De vijf beste ooilammeren waren van Bos (3x) , Wagemaker en Roos.

 

Bij de enkeltal jaarlingen ongezoogd was de koppositie voor de zeer luxe aantrekkelijke ooi van Laurensen ui Oirschot gevolgd door de eveneens luxe ooi van Bos de even korter is.

Daarna 2 rubrieken ongezoogde jaarlingen waarbij in de eerste rubriek de rastypische  ooien van Wagemaker op kop kwamen gevolgd door een tweetal van die zelfde eigenaar welke goed ontwikkeld zijn maar net even minder lux.

In de volgende rubriek was de kop voor een tweetal van Laurensen gevolgd door  een tweetal van Wagemaker.

Als beste hok werd het tweetal van Wagemaker gekozen uit de eerste rubriek.

Bij de ongezoogden tweetal was maar één inzending en wel van de Fam.Der Kinderen. Goede ooien nog volledig in “werkpak”  waarbij ooi 32027 als Kampioene werd aangewezen en ooi 32 024 werd reserve.

In de klasse oudere ooien enkeltal was de 1A voor voor de fraaie met veel lengte getooide ooi van H. de Vries geflankeerd door een eveneens luxe ooi van Wagemaker.

Bij de meertallen oudere ooien was de kop voor een zeer fraaie groep van R. Bos gevolgd door het niet geheel uniforme stel van Wagemaker.

In de rubriek ooi met lammeren ging de titel naar het redelijk goede stel van Wagemaker.

 

Bij de afsluitende kampioenschapskeuring werd de zeer fraaie enter van Laurensen Kampioen bij de  niet gezoogde enters  en tot Dagkampioen werd ooi 26406-03297 van R. Bos uitgeroepen, een ooi die ondanks nog enigszins in “werkpak” veel rasuitstraling vertoond.

Resumerend een knappe keuring die vergeleken met voorgaande jaren een stijgende lijn heeft ingezet.

 

Dassenkop Texelaar:

 

De inzending voor deze kleurslag werd gedaan door 3 inzenders en zij toonden 16 dieren.

We kunnen echter wel spreken van “Klein maar fijn”.

Bij de oude rammen was maar één inzending dus automatisch kampioen de ram van  Wout Rodenburg gefokt door T & F Santema.

Een best ontwikkel de ram die even stakker in de bovenbouw mocht zijn , wel een goede vertegenwoordiger van deze kleurslag.

Ook bij de anderhalf jarige was maar één inzending en wel van B.Nagel,  een knappe ram die potentie heeft mooi uit te groeien.

Bij de ramlammeren 1 en 2 tallen waren drie inzendingen , waarbij het enkeltal van Nagel de kop op eisde, een best bespierde ram met goede vacht die later Res. Kampioen werd.

Op de tweede plek het tweetal van Rodenburg, zeer goed ontwikkeld waarbij één wat stoorde in de bovenbouw. Wel werd uit dit hok 26332-23647  later kampioen.

Bij de ooilammeren werd de groep aangevoerd door het tweetal van Rodenburg die werd uitgeroepen tot beste hok , maar het ooilam van Nagel 26503-25485 werd kampioen, een fraai exemplaar die in alles het type en kleur van een Dassenkop uitstraalde.

Bij de jaarlingen was maar één inzending en wel van Rodenburg , een prima tweetal met veel kwaliteit.

Resumerend , over het geheel een goede presentatie van de keurslag Dassenkop.

 

Jan Wensink

 

 

 

Reacties zijn gesloten.