Nationale keuring S.B.T 2019 van Blauwe- en Dassenkop Texelaar

Blauwe Texelaar:

Nationale Blauwe Texelaarkeuring 2019
In het ochtendprogramma 2 rubrieken oude rammen. Een rubriek rammen geb. voor 2016 en een rubriek geb. in 2017. Bij de eerste rubriek ging de 1A naar 26098-57085 van Bos/DeVries en gefokt door G.J.A. Halfman. Een best ontwikkelde diepe ram, die best bespierd is en fraai van type. Kortom een mannelijk dier met veel upstanding die later in het seizoen ingeschreven mocht worden met de A-status. De ram op de 1B positie van Th. Van Deijne is zeer goed ontwikkelde en goed bespierde ram die even meer ras mocht vertonen t.o.v. de 1A. De 1C in deze rubriek was voor 08420-76102 gefokt en in eigendom van H. de Vries. 76102 heeft al veel furore gemaakt op diverse keuringen. Een middelzware rastypiche ram met een excellente bespiering in de achterhand, maar in zijn voorhand wat meer welving mocht tonen. De rubriek kenmerkte zich door de grote diversiteit

In de tweede rubriek ging de 1A naar ram 26176-22987 van Rap Heijting. Deze ram munt uit in zijn ontwikkeling en lengte. Hij mist echter in de achterhand de bespiering in de binnendij en kan in zijn bovenbouw evenrediger. De 1B in deze rubriek was voor ram 26053-24570 gefokt door C.D.J. Vethaak en in eigendom van M. Postma. Een mooi belijnde ram met veel allure, die op dit moment nog wat ondiep toont. Met andere woorden, hij kan massaler en mist de breedte. Wel een ram met wellicht nog potentie voor de toekomst. Ram 26173-22400 is een best ontwikkelde geblokte ram met veel inhoud en een mooie ribwelving. Ook een ram met een strakke bovenbouw en fraai van type. Een bemerking op de voorbenen van het dier.

Bij de kampioenschapskeuringen in het middagprogramma ging de titel naar ram 26098-57085 van Bos/De Vries en ging de reservetitel naar 26173-22400 van S.J. Wagemaker
Bij de anderhalfjarige rammen ging de 1A in rubriek 3A naar ram 25897-63284 van Th. van Deijne. Een ram met een fraaie belijning, een mooie kruisvorming en een beste bespiering. In de voorhand zou de ram wat meer macht mogen vertonen. De 1B in deze rubriek was voor ram 8461-97714, een nette en passend bespierde ram met een bemerking op de achterbenen. Ram 8425-38809 van Wijncoop-Schipper op de 1C is een ram met een mooie ontwikkeling een lengte en goed bespierd. Ram kan even sterker in de bovenbouw en zou even meer ras mogen vertonen.

Rubriek 3B kreeg als rubriekswinnaar, ram 26406-52120 gefokt door R. Bos en in eigendom van S.J. Wagemaker. Een zeer fraaie rastypische en bespierde ram. Ram 8420-03214 gefokt door H. de Vries en in eigendom van R. Bos belandde op de 1B positie. Minder van type dan de 1A, zeer goed bespierd en duikt enigszins van voren. Op de 1C 8461-89730, een zeer diepe massale ram. Ram mist de bespiering in de achterhand en kan even strakker in de bovenbouw.

In de 3C rubriek de 1A en 1B positie voor de rammen 26193-13736 en 26193-13749 van J. Geurts. Twee aan elkaar gewaagde rammen. De ram op de 1A heeft een bredere voorhand en een betere bespiering in de achterhand. Wel krijgen beide rammen een bemerking op het beenwerk. De 1C in deze rubriek was voor ram 26186-95776 van W.R. Schrijver, een zeer luxe ram met een passende bespiering die de macht of massa mist.

Tijdens de kampioenschapskeuringen ging 25897-63284 van Th. van Deijne er met de titel vandoor en ram 26406-52120 van Wagemaker met het reservekampioenschap.
Lieuwe VroomKampioen oude rammen – R. Bos/ H. de Vries


Kampioen 1,5 jarige rammen – Th. van Deijne


Kampioen oude ooien – R. Bos


Kampioen 1 jarige ooien ongezoogd – R. Bolmer


Beste 10 Ramlammeren

Dassenkop Texelaar

De Dassenkoppen op de Nationale van 2019

We kunnen terug zien op een zeer geslaagde Nationale in het algemeen en ook wat betreft de Dassenkoppen.
Vergeleken met de vorige Nationale zit er nog steeds vooruitgang in maar eerlijkheidshalve dient ook vermeld te worden dat de verwachtingen niet helemaal gehaald zijn.
Door de enorme belangstelling uit het buitenland zijn er jammer genoeg goede fokdieren de grens overgegaan en in een jonge kleurslag als de Dassenkop is het niet wenselijk de “Kip met de gouden eieren” te verkopen.
Er zijn nog steeds topdieren maar het aantal is mijns inziens wat marginaal gebleven.

Bij de oude rammen werd de ram van Fam. Beijeman kampioen, een goede ram die zeker kampioenswaardig is alleen jammer dat er in deze rubriek wat weinig concurrentie was.
Dat was anders bij de éénjarigen, hier liet de eigen gefokte ram van Fam. Santema zich ’s middags nog al beter zien dan ‘s morgens en werd terecht kampioen.
De ook zeer correct gebouwde ram van W. Rodenburg werd reserve.
De ook goede ram van G.J. Koers moest het even af laten weten met een bemerking op zijn beenwerk.
Bij de oude ooien zagen we twee heel mooie ooien die streden om de Kampioenstitel.
Deze werd tenslotte behaald door de zeer complete ooi van Fam. Vissers die misschien even meer massa mocht hebben maar zeer veel uitstraling heeft.
De ooi van Fam. Santema was zeker een zeer goede reserve Kampioene.
De titel bij de éénjarige ooien niet gezoogd gingen naar Fam. Beijeman met als kampioene een ooi gefokt door J. Rap.
Een ooi geboren uit blauwe ouders en daardoor misschien even wat minder heldere aftekening in de kop.
Maar deze ooi had zoveel over in kwaliteit dat het kampioenschap haar niet onthouden kon worden.
De reserve kampioene werd een ooi van Fam. Santema, ook een heel goede ooi met ruim voldoende uitstraling.
Bij de gezoogde éénjarige ooien waren de titels voor Fam. Beijeman met dien verstande dat de kampioene gefokt is door E. Boersma.
De vijf beste ramlammeren gaven een redelijk beeld van de aangevoerde ramlammeren in totaal.
Vier zijn in eigendom van de Fam. Beijeman, waarvan één gefokt door G.J. Koers, en één van D. Westerhuis.

Hokken 2 / 3 tal lammeren waren kleine rubrieken maar van een beste kwaliteit met goede ontwikkeling aftekening en type, waar de bespiering nog een aandacht puntje mag zijn. Deze dieren zijn zeker geschikt voor het verbeteren van het ras, waar het niet altijd meevalt i.v.m. de korte bloedverwanten waar we tegen aanlopen.
Beste hok ooilammeren was voor de Fam. Santema.
Beste hok ramlammeren was voor de combinatie Beijeman / Koers
De éénjarige ooien met lam(meren) was een rubriek waar men liet zien dat de dassenkoppen met gemak in staat zijn om als jaarling te kunnen aflammeren. Een rubriek met veel ontwikkeling, met behoud van type. De door de jury aangestipte dieren mochten in de namiddag terugkomen voor het kampioenschap.

 

 

 

Reacties zijn gesloten.