Winterkeuring Apeldoorn | 9 februari 2019

Stichting Texelaar Promotie Midden Nederland

Op Zaterdag 9 februari kwamen 20 inzenders bijeen in de Oranjehal te Wenum-Wiesel bij Apeldoorn waar ze bijna 50 rammen bijeenbrachten.

Het vele aanwezige publiek beleefde een leuke ochtend waarbij er vlot werd gekeurd door Dolf Westerhuis en de ter plekke opgeroepen Harry Bonhof die zijn vrije ochtend ging opofferen ivm ziekte van ons andere jurylid. Harry nogmaals bedankt voor je inzet, blijkt weer dat wij een fijne groep vormen die elkaar wil helpen als dat nodig is! Doordat er vlot werd gekeurd waren we op tijd klaar. Na een aantal zaterdagen van keuringen was op tijd naar huis ook wel lekker.

De aftrap was voor 4 rubrieken blauwe ramlammeren.
Rubriek 3A was een goede rubriek waarbij de 1B was voor de eigen gefokte ram 26207-00092 van Rene Bolmer, een heel goede ram die wat ontwikkeling mist t.o.v. de ram 26231-17032 van Albert Koopmans, gefokt door Sjaak aan den Boom. Deze rubriek liet zien dat er verschillende kleuren mogelijk zijn bij de blauwe, van heel licht naar donker. Rubriek 3B was een wat wisselende rubriek waar de 1B ging naar ram 26304-78847 in eigendom van Rene Bolmer en gefokt door Guus Wopereis, een goed ontwikkelde ram met beste bespiering maar mist wat in de rug. De 1A ging hier naar cat. nr. 27 08461-89725, een fokproduct van Wim van de Brake en in eigendom van R. Schuiteman-van de Put, een complete ram met een goede bespiering. Rubriek 3C was een wat kleinere rubriekmat als 1B de ram 26182-17094 van Herman Jurriens, de 1A ging hier naar 08425-38809 van G. van Wijncoop-Schipper, een goed ontwikkelde wat donkere ram met een kleine opmerking op het kruis. De laatste rubriek was weer wat groter en de 1B ging naar de uit wit komende ram 06576-00068 van Albert Koopmans, een goed bespierde ram. De 1A was voor 26193-13736 van Jan Geurts, een best bespierde ram die beter over de rug voelde en met een mooi kruis.

Daarna gingen we verder met 1 rubriek Dassenkoprammen waarbij 6 ramlammeren in de ring kwamen. Een heel goede rubriek met mooie spiegels. Cat.nr 49 werd 1B en meteen reserve kampioen, het ramlam komt uit de stal van Dries Bijeman en heeft als nummer 26308-09320. Hij moest zijn meerder erkennen in ram 26392-81108 gefokt door Ricardo Wervenbos maar loopt ook in de stal van Dries Bijeman. Een mooie donkere ram met goed beenwerk maar met een niet al te grote spiegel, maar werd ondanks dat toch de terechte Kampioen.

Aansluitend was de rubriek Oude en 1- ½ jarige Dassenkoprammen, deze kwamen tezamen in de Ring maar werden apart beoordeeld. De al vele prijzen winnende ram 26392-50073 was ook hier de enigste oude ram maar verdiende terecht de Kampioensbeker, hopelijk komen er volgend jaar meer oude rammen. Bij de 1 ½ jarige rammen ging de 1B en Reservekampioenschap voor ram 26282-55816 van Dinant Strokap, een hele beste ram met vooral in de achterhand een goede bespiering die ook wat groter was dan de andere rammen. De 1A en kampioenschap was voor 26076-79766 van Dries Bijeman en gefokt door R. van Eck, een hele beste ram met goede belijning.

Na de Dassenkoppen gingen we weer verder met de 1 ½ jarige blauw rammen, in 2 rubrieken kwamen de dieren in de ring. In rubriek 2A ging ram 08461-84643 met de 1A aan de haal, een door Wim van de Brake gefokte ram en in eigendom van Frank Stegeman, een mooie ram met een goede bespiering, de 1B was voor ram 26287-18713 van Rene Bolmer en gefokt door Niels Groot-Nibbelink. Een ram met goede bespiering maar miste wat t.o.v zijn voorganger. Rubriek 2B leverde zowel de kampioen als de reserve kampioen. Het kampioenschap was voor de ram 08461-89708 van Wim van de Brake die al vele kampioenschappen heeft binnengehaald, een zeer fraaie ram welke al vaak is besproken. De 1B was voor cat.nr. 18, deze ram gefokt door Johan Kreuze is in eigendom van S.J. Wagemaker een lange ram met een goede bespiering die wat groter was dan de 1a.

De rubriek Oude rammen bestond uit 5 aanwezige dieren die streden om de ere prijzen, de 1B en reserve kampioenschap was voor ram 26173-44782, wederom een door Johan Kreuze gefokte ram met een beste bespiering en in eigendom van Wim Berkhoff. De Kampioen werd cat nr 8 van Albert Koopmans met nummer 08322-23263 en gefokt door Hendrik Fokkema, een fraaie lange ram met goede bespiering en een heel mooi zijaanzicht.

Als laatste werden de 1A, 1B en de 1C van de ramlammeren in de ring gebracht, een mooi stel rammen waar iedere eigenaar trots op kan zijn. Na een sidderende strijd werd er uiteindelijk gekozen voor ram 26231-17032 van Albert Koopmans als kampioen en ram 26193-13736 van Jan Geurts reserve kampioen.

Al met al een heel leuke ochtend waarbij eenieder weer op tijd naar huis kon en wij tevreden op terug kunnen kijken.

Henk van de Pol en Frank Stegeman

De winnaars tijdens de Winterkeuring te Apeldoorn

Rammenkeuring Zuid Nederland

Gezegend door het feit dat er binnen 24 uur een forse dooi was ingetreden en daarbij ook wat aangenamere temperaturen waren te melden was de rammenkeuring zeer goed te doen in de manege “De Pijnhorst”. Jammer dat er wat beperkt dieren waren aangegeven en met name bij de oude rammen van de Blauwen wat absenties waren. Dit had tot gevolg dat er slechts 2 dieren in de ring verschenen maar met veel kwaliteit.

Blauwe Texelaars oude rammen

Als kampioen kon worden gekroond de ram 25897-62927 van Th. Van Deijne, een heel luxe ram met een wat gewone huid. Voor het reserve kampioenschap meldde zich de ram 26370-90263 van N. Laurenssen, een ram met veel lengte en een goede huid.

Blauwe Texelaars geboren in 2017

De rammen geboren in 2017 waren over het geheel van goede kwaliteit. Op kop een ram 25897-63088 van Th. v. Deijne, die omschreven kan worden als best ontwikkeld en veel luxe, misschien een kleine bemerking op het achterbeen. Als tweede een best bespierde geblokte ram 04506-10387 van K. v.d. Nieuwenhof die net iets minder uitstraling had als zijn voorganger. Op de derde plek een voldoend lange ram 26193-13501 van J. Geurts die even meer beenlengte mocht hebben.

Blauwe Texelaars geboren in 2018

Bij de aangeboden rammen geboren in 2018 was weinig ondereind. Ook hier de kopplaats voor Th. v. Deijne met 25897-63283 een vlot ontwikkelde luxe ram. Op de tweede plaats een zeer donkere ram 26370-90400 van N. Laurenssen, een ram met een zeer goede body en beste benen. Als derde de ram 08443-90825 van K. v.d. Nieuwenhof , even minder lux maar zeer goed bespierd.

Kampioenen dassenkop rammen geboren in 2018

Daarna een achttal dassenkoppen geboren in 2018. Een vrij goede rubriek met een drietal wat uitlopende dieren op kop en over de hele linie zeer goede benen. Op kop twee dieren die beide in eigendom zijn van de combinatie Koers/Beijeman. Kopplaats ram 26308-09320 een fokproduct van D. Beijeman, mooie ontwikkeling en veel luxe. Als tweede de ram 26392-81108 gefokt door R. Wervenbos, ook heel lux maar even minder ontwikkeld. Als derde een vlot ontwikkelde ram 26308-9321 van G.J. Koers (gefokt door Beijeman) die een even correctere huid mocht hebben.

Samenvattend, een kleine aanvoer met vlot goede dieren.

Jan Wensink

Fokdag Noord Nederland Tolbert 01-09-2018

Open | download de catalogus hier
Open | download de uitslagen hier


De Blauwe Texelaars in Tolbert 2018

De fokdagcommissie had deze fokdag opengesteld voor leden van het SBT uit geheel Nederland. Van deze openstelling werd gretig gebruik gemaakt. Toeschouwers uit het noorden, die niet zo reislustig zijn konden zo eens kennis maken met dieren uit het midden en zuiden van het land. Misschien dat fokkers uit het noorden eens een tegenbezoek kunnen brengen? Het kwam ook het competitieve karakter zeker ten goede.

Kampioen bij de oude rammen werd 08330-19218 gefokt en in eigendom van P. van der Eijnden uit Deurne (NB). Een ram die uitblinkt in metname zijn lichaam. De ram zou iets meer type mogen hebben en de benen houden zich redelijk als je even in oogschouw neemt wat ze moeten dragen. De reservekampioen 08420-76102 is een fraaie middelzware ram met veel uitstraling en vooral in de achterhand een excellente bespiering. De ram zou wat meer macht in de voorhand mogen hebben en wat krachtiger op de voorbenen. De 1c in het gezelschap was voor 03388-76554, gefokt door P. Kiemeny en in eigendom van P. van der Eijnden. Een ram met een heel fraai zijaanzicht, mooi van lengte en een licht gespannen bovenbouw. Struikelblok voor deze ram was zijn steile beenwerk achter.

Bij de 1-jarige rammen pakte ram 26173-22400 gefokt en in eigendom van J. Kreuze uit Noorddijk(Gn) de titel. Een fraai belijnde goed ontwikkelde ram, tevens goed van type en met een mooie uitstraling. De reservekampioen 26295-94054 gefokt door U. Strikwerda is een voldoende ontwikkelde ram met het gewenste balkvormige lichaam. De ram zou wat meer type mogen vertonen ten opzichte van de kampioen. De derde ram in het gezelschap (1C) van G. M. Hartsema van Heck is een vleestypische ram met een mooi lang kruis en een harde bespiering. In de voorhand komt de ram echter tekort.

Ooi 08420-76116 gefokt en in eigendom van H. de Vries mocht zich de kampioene van Tolbert 2018 noemen. Een rastypische ooi met veel allure. Wel zou ze wat meer macht kunnen vertonen. Reservekampioen werd 08322-23271, gefokt door H. Fokkema en in eigendom van R. Bos. Zeer luxe ooi met een hele beste kop en super bespiering in de achterhand. De hals aansluiting laat te wensen over. Als deze ooi tevens eerder was geschoren, had ze zich nog beter laten zien. Saillant detail is dat beide ooien dochters zijn van 00282-47900 gefokt door N. v.d. Weij. Ooi 26045-76213 gefokt door G. Everts en thans in bezit van de fam. Kuipers mag zeker niet vergeten worden. Een sterke, lange en mooi belijnde ooi met een best achterstel en kruis. Met even minder ras heeft ze het in een nek aan nek race moeten afleggen. De overige getoonde ooien konden qua inhoud en rastype ook goed meedoen.

Jaarling 26173-22386 van J. Kreuze is kampioen gezoogde jaarlingen geworden. Een fraai ointwikkelde en bespierde jaarling met vleesopdruk. De eveneens fraaie 26207-00069 van R. Bolmer werd reservekampioen.

R. Bos had met drie nakomelingen van 08420-76130 de kampioen afstammelingengroep. Zeer uniform trio van twee ooilammeren en een ram. H. de Vries behaalde met eveneens twee ooilammeren en een ramlam van 08420-76129 het reservekampioenschap. Laatste trio was even minder qua uniformiteit. Een mooi gevecht tussen de broers 76129 en 76130, zonen van 26326-77698(Lammert)

H. de Vries pakte het kampioenschap vier nakomelingen van één ram. Een rastypisch kwartet met veel allure. Wederom met 00282-47900 als vader.
De drie jarige rammen van G. Hartsema deden weinig onder voor de kampioen. Een prestatie van formaat van ram 26186-81520 gefokt door W. Schrijver. Drie best ontwikkelde rammen met beste middenhanden en voldoende bespiering en uitstraling.

De stal van mw. H. de Vries was ruim vertegenwoordigd bij de 5-beste ramlammeren. Maar liefst 4 keer, een ramlam van Kreuze maakte het gezelschap compleet.

08420-03218
08420-03214
08420-76193
08420-03206
26173-92639

Met 08420-03206 en 03214 behaalde ze tevens het beste hok ramlammeren (58)

Bij de verkiezing 5-beste ooilammeren was er even meer variatie. Twee ooilammeren van de comb. R.Bos/W. v.d. Put, R. Bos, Marcus Postma en dhr. Albada. Laatste fokker luisterde met één lam bij genoemd kampioenschap, zijn debuut op deze fokdag op.

26406-16121 R. Bos
26406-52115 Comb. Bos/v.d. Put
08352-03703 Comb. Bos/v.d. Put
26444-64842 M. Postma
26430-83559 W. Albada

De lammeren 52115 en 8703 waren tevens vertegenwoordigd in het beste hok ooilammeren (72)

58 Beste hok ramlammeren – Mw. H.de Vries
72 Beste hok ooilammeren – Bos/v.d. Put
74 Beste hok 1,5-jarig niet gezoogd – Mw. H. de Vries
78 Beste hok oude ooien – R. Coster
81 Beste hok 1,5-jarig gez. met lam – R. Bolmer
87 Beste hok oude ooi met lam

FDC Noord Nederland kan wat de blauwe participatie betreft terug zien op een geslaagde editie. Het was een kwalitatief goede keuring, waarbij opviel dat er ook enkele nieuwe leden meededen. (Chapeau). Misschien nog niet altijd in de prijzen, maar zeker een versterking voor de kwaliteit op deze fokdag.

Lieuwe Vroom


De Dassenkoppen in Tolbert 2018

Oude rammen

Eén inzending van de Fam. Scholtens. Normaal ontwikkelde ram die even meer macht mocht hebben.

1,5 jarige rammen

1A en Kampioen de ram van Santema gefokt door Beijeman, luxe ram die even stijl is in het achterbeen.
1B en res. Kampioen , ram van J.Claus eveneens een luxe ram die even meer lengte mocht hebben.

Ramlammeren

1A ramlam van J.Kreuze gefokt door D.westerhuis heeft veel uitstraling.
1B ramlam van Santema heeft zeer veel lengte, maar mocht even sterker in de rug.

Oudere ooien enkeltal
1A luxe en jeugdig aandoende ooi van J. Claus
1B Zeer best bewaarde ooi van de fam. Scholtens

Eénjarige ooien niet gezoogd
1A De best bespierde ooi van Santema heeft iets stijle schouder.
1B De iets kort aandoende maar luxe ooi van J.Claus
1C Goede ooi van D.Westerhuis die even licht is in de voorhand

Enkeltal ooilammeren
Eén inzending van J.Claus .
Een luxe lam

2 tallen ooilammeren
1A het luxe 2 tal van J.Claus
1B Goed duo van de Fam. Scholtens met iets mindere huid.

2 tal éénjarige ooien gezoogd
Ooi 97866 werd uitgeroepen tot kampioene een nog zeer jeugdig aandoende ooi.
Ooi 97863 is de res. Kampioene .met iets vlekkerige huid

J.Wensink en R.Wervenbos