Dassenkopram 26069-98200 krijgt A-status

Op woensdag 10-juli hebben de inspecteurs: Jan Wensink, Co de Wildt en Lieuwe Vroom ram 26069-98200 beoordeeld voor het predicaat A-ram.

De ram is gefokt door Comb. Braam/Raats in Doornenburg en momenteel in eigendom van A. & H. Wehkamp uit Nieuw Schoonebeek. Vader van de ram is gefokt door
J. v.d. Schaaf 26254-46577 (88/88) en de moederlijn is afkomstig uit de stal van Braam 26069-35107 (91/91).

Ram 98200 is best ontwikkeld en metname in de achterhand hard bespierd. Hij is balkvormig en breed over de rug en lendenen. In de bovenbouw zou de ram krachtiger kunnen. De ram is zeer fraai van type en de kop heeft een goede uitstraling. De kleur van de ram is gewenst en de aftekeningen betreffende dassenkop zijn correct. Het beenwerk is zowel in gang als stand ruim voldoende en de vacht is fijn gestapeld. Op basis van deze bevindingen kent de commissie aan ram 98200 de A-status toe en willen wij ook langs deze weg de fokker en eigenaar feliciteren met het behaalde resultaat.

Ontw. 92 | Besp. 91 | Evenr.89 | Type 90 | Beenw. 86 | Vach 90 | AV 90 | SH 73 | D 39 | L 84 | SB 36 | AB 37

Lieuwe Vroom

Succesvolle fokkerij Peter v.d. Eijnde

Op 11 oktober j.l. heeft de herkeuring plaats gevonden van ram 08330-19218. Dit in het kader voor eventuele opwaardering naar de A-status. De fokker-eigenaar Peter v.d.Eijnde had hier voor een aanvraag ingediend. De commissie bestaande uit Co de Wildt, Lieuwe Vroom en Jan Wensink zag een ram zijnde in goede passende conditie.

  De maten van deze ram zijn bijna optimaal wat te zien is uit het volgende: 73-40-89-39-42
  Dit geeft aan dat we te doen hebben met een zeer ruime voorhand en evenzo mooie lengte gepaard met een idem dito breedte in de bovenbouw.
  De ram staat heel ruim en neemt zo gezegd veel bodem in.
  De bespiering is zeer goed zowel in de bovenbouw als in de achterhand.
  Dit alles maakt dat we te doen hebben met een mooie evenredigheid daarbij heeft de ram een voldoend sprekende kop.
  Het type Blauwe Texelaar wat beschreven staat in het fokdoel is bij deze ram ruimschoots te vinden.
  De benen zijn voldoende droog met een mooie hak en worden goed gebruikt.
  De vacht is fijn met een zeer goede stapeling.
  Dit alles resulteert in de volgende keuringsbalk: 93-90-90-90-85-90 en A.V. 90

We zijn als commissie blij dat we Peter v.d. Eijnde kunnen feliciteren met dit resultaat.

Jan Wensink

35 jarig jubileum Stamboek Blauwe Texelaars

Een heerlijk zonnige dag en een prachtige locatie op de manege van de familie Koopmans in Elim vormden het decor van de viering van het 35 jarig jubileum van het SBT.

Voorzitter Rolf Scholtens heette alle aanwezigen van harte welkom en memoreerde het begin van het Stamboek met de oprichting van de fokgroep Blauwe Texelaars in oktober 1983. Deze fokgroep heeft later de naam Stamboek Blauwe Texelaars aangenomen. Een van de bestuursleden van het eerste uur, dhr. de Vries uit Dokkum (vroeger woonachtig in Anjum) was bij de viering van het jubileum aanwezig. Als erelid werd dhr. de Vries speciaal welkom geheten door de voorzitter. Ook stond de voorzitter stil bij de jonge leden van het stamboek. Deze jonge leden vormen de toekomst voor ons stamboek

Veel dank is verschuldigd aan de families van de Brake en Koopmans voor de organisatie van deze dag. De manege in Elim ligt helaas niet centraal in Nederland maar bleek wel een prachtige locatie voor een dergelijk evenement. Ook veel dank voor het kosteloos beschikbaar stellen van o.a. de tent, het video scherm de BBQ door de organisatoren. Op het scherm was een doorlopende voorstelling te zien van oude foto’s die de leden hadden ingezonden. De jonge kerels van toen hebben intussen allemaal grijze haren gekregen en onze blauwe dieren zijn wat beter bevleesd als in de begin jaren.

Het stamboek telt op dit moment 251 leden, hiervan zijn 227 actief bezig met de fokkerij. Er staan op dit moment 9875 dieren in onze administratie geregistreerd. Hiervan zijn 8150 blauwe- en 1124 dassenkop Texelaars. Vooral de dassenkoppen genieten op dit moment een ongekende populariteit. Dit niet alleen in Nederland maar ook in andere Europese landen als Ierland, Engeland, België en Portugal.

Ongeveer 75 leden en hun partners waren aanwezig bij de viering van het jubileum, waar naast een hapje en een drankje in de vorm van een heerlijke BBQ, ook diverse schapen te bewonderen waren.

De families Koopmans, van de Brake, Westerhuis en Scholtens hadden hiervoor dieren meegenomen die de aanwezigen konden bekijken en met elkaar bespreken. Er was een wedstrijdje georganiseerd om het gewicht van een viertal aanwezige dieren te schatten. De gewichten waren resp. 62,5, 90,5, 68,5 en 82 kg. Totaal gewicht 303,5 kg. Met slechts een halve KG verschil werd deze wedstrijd gewonnen door Gert-Jan Halfman, Mevrouw Everts eindigde met slechts 1,5 kg verschil op een nipte tweede plaats.

Na de overheerlijke BBQ en de nodige drankjes zat de stemming er goed in. Voordat een ieder huiswaarts ging werd tot slot een groepsfoto van alle aanwezigen gemaakt.