De gevolgen van de Brexit.

Graag wil ik u informeren over de gevolgen van de Brexit.

 

Vanaf 1 januari 2021 gelden de wetten en regels van de Europese Unie (EU) niet meer voor het Verenigd Koninkrijk (VK). Dat komt doordat het VK afgelopen februari uit de EU is gestapt: de Brexit. Er is nu nog sprake van een overgangsperiode, maar die eindigt op 31 december 2020. In 2021 is het VK officieel geen lid meer van de EU. Er gelden dan ook andere handelsregels: de regels voor handel met derde landen.

 

Deze regels kunnen gevolgen hebben voor u. Daarom heeft de Europese Commissie (EC) advies uitgebracht. In dit bericht wijs ik u daarop. Ook informeer ik u over de belangrijkste veranderingen.

 

Advies aan fokkers

Staan uw fokdieren in een stamboek in het VK? Schrijf deze dieren ook in een Nederlands stamboek in. Of in een stamboek van een andere Europese lidstaat voor dat ras. Doe dit voor het einde van de overgangsperiode. Hiermee voorkomt u dat uw dieren niet als raszuiver verhandeld kunnen worden. Dat is namelijk niet mogelijk als het VK-stamboek niet op de lijst Fokorganen in derde landen staat.

 

Verspreid dit advies onder uw fokkers. Zo komen zij niet voor vervelende verrassingen te staan.

 

Belangrijkste veranderingen

De Brexit heeft een aantal gevolgen voor fokkers, fokkerijgroeperingen en stamboekverenigingen.

 

Erkenning stamboeken in het VK vervalt

De erkenning vervalt voor stamboekverenigingen en fokkerijgroeperingen in het VK. Deze erkenning geldt namelijk alleen voor Europese lidstaten. Dit betekent dat stamboekverenigingen en fokkerijgroeperingen in het VK vanaf 1 januari 2021 geen offici√ęle zo√∂technische certificaten meer mogen afgeven.

 

Voor de status ‚Äėstamboek van oorsprong‚Äô bij paardenstamboeken verandert er niets. Om deze status te hebben hoeft het stamboek niet op de lijst¬†Fokorganen in derde landen¬†te staan. Ook kan een stamboek van oorsprong in een derde land gevestigd zijn.

 

Handel tussen het VK en Nederland

Het VK is vanaf 2021 een derde land. Voor de handel in raszuivere fokdieren tussen Europese lidstaten en derde landen heeft de EC een lijst opgesteld: Fokorganen in derde landen. Op deze lijst staan fokorganen (stamboeken) in derde landen die in beginsel dezelfde regels volgen zoals opgenomen in de Fokkerijverordening. Fokorganen die op deze lijst staan mogen documenten afgeven die dezelfde waarde hebben als een officieel zoötechnisch certificaat. U mag dieren die overgeschreven worden naar uw stamboek alleen in de hoofdsectie inschrijven als zij afkomstig zijn van een stamboek dat op deze lijst staat vermeld.

 

De nu erkende organisaties in het VK komen niet automatisch op de lijst Fokorganen in derde landen. Daarvoor moeten zij een procedure doorlopen bij de bevoegde autoriteit in het VK. Het is dus goed mogelijk dat deze organisaties niet meteen op 1 januari 2021 op de lijst staan. Om deze reden geeft de EC het advies aan fokkers die zich in de EU bevinden en hun dieren hebben ingeschreven in een VK stamboek, om hun dieren ook in een Europees stamboek in te schrijven.

 

Gevolgen van de veranderingen

Helaas zijn nog niet alle gevolgen van de veranderingen duidelijk. Hierover heeft Nederland vragen gesteld aan de EC. Ook hangen de eventuele gevolgen af van de onderhandelingsresultaten van de EU en het VK over hun nieuwe relatie. Er is pas meer duidelijkheid over de nieuwe relatie als de onderhandelingen voorbij zijn.

 

Als er meer duidelijkheid is over de gevolgen, informeer ik u graag weer.

 

Meer informatie

Heeft u vragen? Kijk dan op www.rvo.nl of op de websites van het VK en de EC. U kunt ons ook telefonisch bereiken op 088 042 42 42. Of stuur een e-mail naar fokkerij@rvo.nl.

 

Verlenging voorlopig uitstel najaarsinspectie

In navolging van de persconferentie over de aanscherping van de maatregelen tegen COVID-19 van dinsdag 13 oktober 2020 heeft het bestuur van het Stamboek Blauwe Texelaars besloten de inspecties voorlopig op te schorten voor een periode van 4 weken. Dit komt overeen met de periode waarvoor de algemene maatregelen ingesteld door de overheid voorlopig van kracht zijn. Aangezien dit nu (op dit moment) nog niet persé noodzakelijk bezoeken zijn leek het ons verstandig een dergelijk contactmoment uit te stellen. Wij hopen op een ieders begrip en dat er volgende maand wellicht enige versoepeling in de maatregelen gemaakt kunnen worden en dat de inspectiebezoeken dan alsnog uitgevoerd kunnen worden. Wij zullen u op de hoogte houden.

Het uitstellen van de najaarsinspectie wordt verlengd tot 1 DECEMBER 2020

 

Namens het Stamboek Blauwe Texelaars.

Mark van der Heijden

A-Ram B4061-00482

B4061-00482

 

In 2019 heeft de familie Vissers bovengenoemde ram ge√Įmporteerd uit Belgi√ę. De ram is gefokt door Gerard Dossche en heeft een Nederlandse vader gefokt door P. Kiemeney (03388-76555), die weer uit een N.W. van der Weij moeder komt. Zijn moeder is gefokt door Gerard Dossche met een Werbrouck vader.

De ram heeft als maten; schofthoogte 72, diepte 36, lengte 86, schoftbreedte 36 en achterhandbreedte 36. In het fokdoel wordt omschreven een balkvormig dier en ook op keuringen komt deze kreet meermaals voorbij, 00482 voldoet in alle opzichten aan deze omschrijving.

Ram is goed ontwikkeld en over het gehele lichaam, maar metname in de achterhand excellent bespierd. Hij is zeer evenredig gebouwd en heeft zeer veel adel in zijn lichaam. De kop, maar ook de oren stralen veel rastype uit. B4061-00482 staat goed op de benen en heeft een fijn gestapelde vacht.

Op basis van bovengenoemde bevindingen verleent de commissie aan 00482 de A-status.

 

 

Ontw.      Besp.   Even.   Type   Beenw.   Vacht     AV

  91              91          90         90        85           89         91

 

 

Lieuwe Vroom

A-Ram 26053-24570

26053-24570

De ram zag het levenslicht op het bedrijf van C.D.J. Vethaak in Stegeren uit een J. Nijboer (08476 ‚Äď 10606) dochter en een N.W. van der Weij ram (00282-47900).

Tijdens de keuring mochten we de volgende maten noteren; schofthoogte 76, diepte 38, lengte 89, schoftbreedte 37 en achterhandbreedte 36.

Wat opvalt is de mooie lengte en diepte, maar ook dat hij van achteren iets smaller is.

24570 is zeer goed ontwikkeld en heeft een passende bespiering. Ram zou in zijn bovenbouw even sterker mogen. De ram munt uit in zijn type en heeft veel allure in het lichaam. Hij heeft een rastypische goed gevormde kop, die er goed voor zit. Met andere woorden enige upstanding is hem niet vreemd. De vacht is goed gesloten en fijn van draad. De stand van de benen en het gebruik ervan is goed.

De commissie is van mening dat 24570 een waardige vertegenwoordiger is van het fokdoel en kent hem daarom de A-status toe.

 

 

Ontw.     Besp.    Even. Type  Beenw.     Vacht     AV

   91            89         89        91        85              90        90

 

Lieuwe Vroom

35 jarig jubileum Stamboek Blauwe Texelaars

Een heerlijk zonnige dag en een prachtige locatie op de manege van de familie Koopmans in Elim vormden het decor van de viering van het 35 jarig jubileum van het SBT.

Voorzitter Rolf Scholtens heette alle aanwezigen van harte welkom en memoreerde het begin van het Stamboek met de oprichting van de fokgroep Blauwe Texelaars in oktober 1983. Deze fokgroep heeft later de naam Stamboek Blauwe Texelaars aangenomen. Een van de bestuursleden van het eerste uur, dhr. de Vries uit Dokkum (vroeger woonachtig in Anjum) was bij de viering van het jubileum aanwezig. Als erelid werd dhr. de Vries speciaal welkom geheten door de voorzitter. Ook stond de voorzitter stil bij de jonge leden van het stamboek. Deze jonge leden vormen de toekomst voor ons stamboek

Veel dank is verschuldigd aan de families van de Brake en Koopmans voor de organisatie van deze dag. De manege in Elim ligt helaas niet centraal in Nederland maar bleek wel een prachtige locatie voor een dergelijk evenement. Ook veel dank voor het kosteloos beschikbaar stellen van o.a. de tent, het video scherm de BBQ door de organisatoren. Op het scherm was een doorlopende voorstelling te zien van oude foto’s die de leden hadden ingezonden. De jonge kerels van toen hebben intussen allemaal grijze haren gekregen en onze blauwe dieren zijn wat beter bevleesd als in de begin jaren.

Het stamboek telt op dit moment 251 leden, hiervan zijn 227 actief bezig met de fokkerij. Er staan op dit moment 9875 dieren in onze administratie geregistreerd. Hiervan zijn 8150 blauwe- en 1124 dassenkop Texelaars. Vooral de dassenkoppen genieten op dit moment een ongekende populariteit. Dit niet alleen in Nederland maar ook in andere Europese landen als Ierland, Engeland, Belgi√ę en Portugal.

Ongeveer 75 leden en hun partners waren aanwezig bij de viering van het jubileum, waar naast een hapje en een drankje in de vorm van een heerlijke BBQ, ook diverse schapen te bewonderen waren.

De families Koopmans, van de Brake, Westerhuis en Scholtens hadden hiervoor dieren meegenomen die de aanwezigen konden bekijken en met elkaar bespreken. Er was een wedstrijdje georganiseerd om het gewicht van een viertal aanwezige dieren te schatten. De gewichten waren resp. 62,5, 90,5, 68,5 en 82 kg. Totaal gewicht 303,5 kg. Met slechts een halve KG verschil werd deze wedstrijd gewonnen door Gert-Jan Halfman, Mevrouw Everts eindigde met slechts 1,5 kg verschil op een nipte tweede plaats.

Na de overheerlijke BBQ en de nodige drankjes zat de stemming er goed in. Voordat een ieder huiswaarts ging werd tot slot een groepsfoto van alle aanwezigen gemaakt.