Rammenkeuring Zuid Nederland

Rammenkeuring 2020 ‘ZUID – NEDERLAND’ – Voor Witte, Blauwe en Dassenkop Texelaar

Datum
25 januari 2020 te St. Oedenrode
Aanvang keuring 10.00 uur

Locatie
Manege De Pijnhorst | Bremhorst 6 | 5491 LR | St. Oedenrode

Inschrijving
Inschrijving Geheel Nederland
Inschrijfformulieren via Ntszuid@gmail.com

35 jarig jubileum Stamboek Blauwe Texelaars

Een heerlijk zonnige dag en een prachtige locatie op de manege van de familie Koopmans in Elim vormden het decor van de viering van het 35 jarig jubileum van het SBT.

Voorzitter Rolf Scholtens heette alle aanwezigen van harte welkom en memoreerde het begin van het Stamboek met de oprichting van de fokgroep Blauwe Texelaars in oktober 1983. Deze fokgroep heeft later de naam Stamboek Blauwe Texelaars aangenomen. Een van de bestuursleden van het eerste uur, dhr. de Vries uit Dokkum (vroeger woonachtig in Anjum) was bij de viering van het jubileum aanwezig. Als erelid werd dhr. de Vries speciaal welkom geheten door de voorzitter. Ook stond de voorzitter stil bij de jonge leden van het stamboek. Deze jonge leden vormen de toekomst voor ons stamboek

Veel dank is verschuldigd aan de families van de Brake en Koopmans voor de organisatie van deze dag. De manege in Elim ligt helaas niet centraal in Nederland maar bleek wel een prachtige locatie voor een dergelijk evenement. Ook veel dank voor het kosteloos beschikbaar stellen van o.a. de tent, het video scherm de BBQ door de organisatoren. Op het scherm was een doorlopende voorstelling te zien van oude foto’s die de leden hadden ingezonden. De jonge kerels van toen hebben intussen allemaal grijze haren gekregen en onze blauwe dieren zijn wat beter bevleesd als in de begin jaren.

Het stamboek telt op dit moment 251 leden, hiervan zijn 227 actief bezig met de fokkerij. Er staan op dit moment 9875 dieren in onze administratie geregistreerd. Hiervan zijn 8150 blauwe- en 1124 dassenkop Texelaars. Vooral de dassenkoppen genieten op dit moment een ongekende populariteit. Dit niet alleen in Nederland maar ook in andere Europese landen als Ierland, Engeland, België en Portugal.

Ongeveer 75 leden en hun partners waren aanwezig bij de viering van het jubileum, waar naast een hapje en een drankje in de vorm van een heerlijke BBQ, ook diverse schapen te bewonderen waren.

De families Koopmans, van de Brake, Westerhuis en Scholtens hadden hiervoor dieren meegenomen die de aanwezigen konden bekijken en met elkaar bespreken. Er was een wedstrijdje georganiseerd om het gewicht van een viertal aanwezige dieren te schatten. De gewichten waren resp. 62,5, 90,5, 68,5 en 82 kg. Totaal gewicht 303,5 kg. Met slechts een halve KG verschil werd deze wedstrijd gewonnen door Gert-Jan Halfman, Mevrouw Everts eindigde met slechts 1,5 kg verschil op een nipte tweede plaats.

Na de overheerlijke BBQ en de nodige drankjes zat de stemming er goed in. Voordat een ieder huiswaarts ging werd tot slot een groepsfoto van alle aanwezigen gemaakt.