Hoog aantal inschrijvingen Nationale Texelaar keuring

De uiterste inschrijvingsdatum voor de nationale keuring is inmiddels verstreken.

We kunnen jullie melden dat het aantal ingeschreven dieren een recordhoogte heeft gehaald dit jaar.

Met maar liefst 58 dieren meer dan de editie van 2022 hebben we nu een totaal van 658 opgeven dieren.

Hieronder even de aantallen op een rij:

Witte Texelaar 370

Blauwe Texelaar 216

Dassenkop Texelaar  72

De keuring zal plaats vinden op zaterdag 26 augustus a.s.  te Wenum Wiesel ( nabij Apeldoorn) .

Aanvang 10.00 uur.

U bent van harte welkom !

Namens de voorbereidingscommissie

Henk Vissers

 

 

the final registration date for the national show has now passed.

We can inform you that the number of registered animals reached a record high this year.

With no less than 58 animals more than the 2022 edition, we now have a total of 658 registered animals.

Here’s a look at the numbers:

White Texel 370

Blue Texel 216

Badgerface Texel 72

The show will take place on Saturday, August 26 in Wenum Wiesel (near Apeldoorn).

Start at 10:00 am.

You are welcome !

On behalf of the preparatory committee

Henk Vissers

Reacties zijn gesloten.