A-ramkeuringen 5 september 2019

Er waren twee kandidaten voor het predicaat A-ram aangevraagd. Ram 26053-24570 gefokt door C.D.J. Vethaak en momenteel in eigendom van M. Postma en Schuitema v.d. Put en 26098-57085, gefokt door G.J.A. Halfman en in eigendom van R. Bos en H. de Vries. Beide rammen hebben vaders (00282-47900 en 00282-47915) uit dezelfde moeder 00282-02470 N. v.d. Weij.

26053-24570
Het is een ram met extra lengte en een zeer fraai zijaanzicht. Hij heeft een luxe uitstraling en veel allure. De ram is goed bespierd, maar niet extra. Een goed gevormde kop met veel type en een mooi orenspel. De ram heeft goed beenwerk en ook de stand is goed. Zeer parmantig loopt hij enkele rondjes voor de commissie. Commissie is op dit moment van mening dat de ram nog net tekort komt voor de A-status. De ram zou even massaler mogen en breder zowel over de rug als de schouder.

26098-57085
Robert Bos was op alles voorbereid en had een partytent opgezet om de aanwezigen voor een nat pak te behoeden en om hopelijk een klein feestje te kunnen gaan vieren. De ram stond in een hokje onder de tent opgesteld. Het is een balkvormige diepe ram met een best bespierde achterhand en een mooie ribwelving. Hij heeft ruim voldoende type en de kop is goed van vorm. Ram zou achter de schouder evenrediger kunnen en de vacht is iets los. Ook een kleine bemerking op de achterbenen. Kort geleden zag ik de ram tussen de schapen in wei, het is een imposante verschijning en heeft veel macht/mannelijkheid in zijn lichaam. Een vaandeldrager voor het Stamboek Blauwe Texelaar. De commissie heeft daarom ook met veel plezier de A-status verleent aan deze ram.

O   Besp. Evenr. Type Beenw. Va  AV  SH  D   L  SB  AB
92     91       88       90       85      88  90  74  38  85  36  36

We willen fokker en eigenaar feliciteren met het behaalde resultaat en hopelijk doet de afgewezen ram wat wij nog misten om deze status ook te behalen.

Lieuwe Vroom

Premiekeuring 08324-24143

Op 21 september ging de premiekeuringscommissie (L. Vroom, J.C. de Wildt en J. Wensink) naar Meerlo in Limburg waar we gastvrij werden onthaald op koffie met zelf gebakken Limburgse vlaai, maar we kwamen natuurlijk om ram 08324-24143 te beoordelen op premiewaardigheid. De ram is gefokt door H. Wehkamp en heeft als vader 8430-51468 en als moeder 26200-28504. Hij is al op verschillende bedrijven ingezet; o.a. bij de fokker maar ook op het bedrijf van J. v.d. Schaaf.

Ramlammeren
De commissie zag een groep van 6 redelijk uniforme ramlammeren. De lammeren zijn goed bespierd en hebben over het algemeen een mooie rasuitstraling. De evenredigheid is goed, een enkel exemplaar echter niet. De ontwikkeling is gezien de leeftijd ruim voldoende. Bij enkele exemplaren zou het beenwerk krachtiger mogen. De vachten zijn fijn van draad en goed gestapeld, en de meeste rammen hebben een mooie kruisvorm. Drie goede exemplaren worden waargenomen.

O    B    E    T    B    V   AV
86  88  86  87  85  88  87

Ooilammeren
We zagen een groep van zes ooilammeren die gewoon in conditie waren. De lammeren hebben een mooie lengte in de middenhand en zijn zeer fraai/luxe van type. De dieren zijn goed bespierd en de kruisvorm is correct. De vachten zijn eveneens zeer fijn van draad en goed gestapeld. Het beenwerk kan in een aantal gevallen krachtiger. Enkele bijzondere exemplaren worden waargenomen.

O    B    E    T    B    V AV
86  88  87  88  85  89 88

Ook krijgt de commissie enkele jonge lammeren te zien. Zij bevestigen het beeld in voorgaande omschrijvingen.

Conclusie
De commissie is van mening dat 08324-24143 het predicaat voorlopig premieram verdient. De ram geeft zijn kwaliteiten goed door. De combinatie met de dochters van 01252-00714(R. Assink) heeft zeer goed uitgepakt. Ook heeft de ram op eerder genoemde bedrijven zijn sporen al verdiend. Ik noem ramlam 26254-99711, vorig jaar een aparte verschijning.

Lieuwe Vroom

Premiekeuring 26287-18713

Texelaarfokkerij Hareveld

7 Ooilammeren
Groep vleestypische lammeren met een balkvormig lichaam zoals in het fokdoel omschreven staat. De lammeren kenmerken zich door de ruime voorhanden en de brede lendepartijen. De lammeren zijn in de achterhand goed bespierd en hebben mooi gevormd open kruis. Het beenwerk is goed gesteld en mooi droog. De vachten zijn mooi gesloten en fijn van draad/stapeling. De dieren zijn mooi van kleur en hebben ruim voldoende rastype.

O    B    E    T   Bw Vacht
88  88  88  88  86  89

4 Ramlammeren
Bovenstaande omschrijving geldt ook voor de getoonde ramlammeren. Met dien verstande dat de voorhanden van de rammen losser zijn, dit uit zich metname in de voorrug die in een aantal gevallen dakvormig is.

O    B   E     T  Bw Vacht
88  87  87  88  85  89

Opm : Het neusbeen van zowel de ooi- als ramlammeren vindt de commissie te lang en zouden we graag wat korter zien.

1,5-jarige ram
Best ontwikkelde, balkvormige, passend bespierde ram met een fraaie middenhand. De ram heeft voldoende rasuitstraling, het beenwerk is achter goed maar van voren is de stand van de benen iets Frans. De kruisvorm van de ram zou fraaier kunnen. Eerder genoemde opmerking over het neusbeen is hier ook van kracht.

2 jaarlingen
Twee normaal ontwikkelde balkvormige jaarlingen. De dieren zijn zowel in de voorhand als de achterhand best bespierd, ook de binnendij is goed gevuld. Het beenwerk is best, de staartinplant is mooi en de kleur is goed. De ooien konden een fractie langer.

R. Bolmer

11 Ooilammeren
Groep best ontwikkelde ooilammeren met een korter neusbeen dan de eerst getoonde groep ooilammeren op het Hareveld. Enkele dieren mochten even sterker in de bovenbouw. Het beenwerk is best en de vachten zijn fijn. De lammeren zijn goed bespierd en fraai van type.

O    B    E    T   Bw Vacht
88  88  87  88  86  89

9 Ramlammeren
Wisselvallige groep goed ontwikkelde ramlammeren. De rammen komen metname te kort in de voorhand (zie vorige omschrijving) en missen de kracht in de bovenbouw. Ze zijn passend bespierd, maar missen rasuitstraling. Het beenwerk is goed en de vachten iets los.

O    B    E    T   Bw Vacht
88  86  86  86  85  86

1,5-jarige ram
Balkvormige ram, die even sterker in de bovenbouw mag. Ram heeft een fraai kruis, is ruim voldoende bespierd maar kan in de binnendij beter. Ook hier geldt dat het neusbeen korter mocht zijn. Het beenwerk is voldoende, voorbenen kunnen krachtiger.

9 jaarlingen
Zie eerdere omschrijving op bedrijf één. De dieren zijn best ontwikkeld en mooi van kleur. In een enkel geval een bemerking op het beenwerk. Ook kunnen de koppen meer ras uitstraling vertonen

Conclusie:
Ram 26287-18713 imponeert metname in de vrouwelijke dieren op beide bedrijven. Prima ontwikkelde ruime dieren met beste voorhanden en lendenpartijen. Bij de ramlammeren is het beeld gewoner maar wel voldoende. De ram heeft meer dan voldoende punten gescoord om het predicaat definitief premieram te behalen.

Dassenkopram 26069-98200 krijgt A-status

Op woensdag 10-juli hebben de inspecteurs: Jan Wensink, Co de Wildt en Lieuwe Vroom ram 26069-98200 beoordeeld voor het predicaat A-ram.

De ram is gefokt door Comb. Braam/Raats in Doornenburg en momenteel in eigendom van A. & H. Wehkamp uit Nieuw Schoonebeek. Vader van de ram is gefokt door
J. v.d. Schaaf 26254-46577 (88/88) en de moederlijn is afkomstig uit de stal van Braam 26069-35107 (91/91).

Ram 98200 is best ontwikkeld en metname in de achterhand hard bespierd. Hij is balkvormig en breed over de rug en lendenen. In de bovenbouw zou de ram krachtiger kunnen. De ram is zeer fraai van type en de kop heeft een goede uitstraling. De kleur van de ram is gewenst en de aftekeningen betreffende dassenkop zijn correct. Het beenwerk is zowel in gang als stand ruim voldoende en de vacht is fijn gestapeld. Op basis van deze bevindingen kent de commissie aan ram 98200 de A-status toe en willen wij ook langs deze weg de fokker en eigenaar feliciteren met het behaalde resultaat.

Ontw. 92 | Besp. 91 | Evenr.89 | Type 90 | Beenw. 86 | Vach 90 | AV 90 | SH 73 | D 39 | L 84 | SB 36 | AB 37

Lieuwe Vroom

Succesvolle fokkerij Peter v.d. Eijnde

Op 11 oktober j.l. heeft de herkeuring plaats gevonden van ram 08330-19218. Dit in het kader voor eventuele opwaardering naar de A-status. De fokker-eigenaar Peter v.d.Eijnde had hier voor een aanvraag ingediend. De commissie bestaande uit Co de Wildt, Lieuwe Vroom en Jan Wensink zag een ram zijnde in goede passende conditie.

De maten van deze ram zijn bijna optimaal wat te zien is uit het volgende: 73-40-89-39-42
Dit geeft aan dat we te doen hebben met een zeer ruime voorhand en evenzo mooie lengte gepaard met een idem dito breedte in de bovenbouw.

De ram staat heel ruim en neemt zo gezegd veel bodem in.
De bespiering is zeer goed zowel in de bovenbouw als in de achterhand.
Dit alles maakt dat we te doen hebben met een mooie evenredigheid daarbij heeft de ram een voldoend sprekende kop.
Het type Blauwe Texelaar wat beschreven staat in het fokdoel is bij deze ram ruimschoots te vinden.
De benen zijn voldoende droog met een mooie hak en worden goed gebruikt.
De vacht is fijn met een zeer goede stapeling.

Dit alles resulteert in de volgende keuringsbalk: 93-90-90-90-85-90 en A.V. 90

We zijn als commissie blij dat we Peter v.d. Eijnde kunnen feliciteren met dit resultaat.

Jan Wensink