A-Rammenkeuring 2021

Dit jaar waren er zes aanvragen voor de A-status. De commissie is 26, 27 en 28 augustus op pad geweest om de aangeboden dieren te beoordelen. Helaas konden we dit jaar maar één keer de A-status toekennen. De anderen hoewel stuk voor stuk hele beste dieren konden het net niet redden. Voor het toekennen van de A-status moet het dier aan bepaalde eisen voldoen. Met name het beenwerk verdient hier en daar aandacht en de minimumeis voor de A-status is 85 punten. Ook zien we graag de balkvorm terug in een dier, m.a.w. evenredigheid is een zwaarwegende factor. Daarentegen zijn we drie mooie dagen op pad geweest, hartelijk ontvangen en gemerkt dat er nog veel enthousiasme is onder de fokkers.

 

A- RAM Blauwe Texelaar Ram :26244-47435

 

 

Correct gebouwde ram. Ram is goed ontwikkeld, evenredig gebouwd en passend bespierd over zowel de rug als in de achterhand. 47435 is in zijn achterhand en kruis iets recht. Het lichaam van de ram is balkvorming gebouwd en straalt macht uit. Het neusbeen van de ram is aan de lange kant en hierdoor mist de ram mannelijkheid en het laatste rastype in zijn kop. Het beenwerk van de ram is mooi droog en zowel in beweging als stilstand correct. Ram heeft een beste vacht.

 

Ontw.    Besp.   Ev.     Type     Bw.    Vacht    AV     SH       D       L      SBV     ABA

91          90       90        89       86        90        90      72      37     90       37         37

 

Blauwe Texelaar Ram :08420-03214

Goed ontwikkelde diepe ram met een mooie lengte. De ram is best bespierd en fraai van type.

Ram heeft heel best droog beenwerk en staat er vierkant op. Ook in beweging is er niks op aan te merken. In de evenredigheid is de ram niet geheel onberispelijk. De bovenbouw zou even strakker mogen en met name de hals aansluiting kan beter. Ram mist hierdoor wat upstanding. De kop zou ook wat meer mannelijkheid mogen vertonen. Het neusbeen is iets te lang en de oorstand mag even sprekender. De vacht is fijn van draad en goed gestapeld.

 

Ontw.    Besp.   Ev.     Type     Bw.    Vacht    AV     SH       D       L      SBV     ABA

91           90      89        89        87         90        89    74      39     88        37       36

 

Blauwe Texelaar Ram :26362-06313

Ram met een heel best lichaam, in zowel hoogte, lengte als diepte. Ram zou in de schoft- en achterhandbreedte nog wat meer breedte mogen hebben. Maar de ram is dan ook nog niet geheel uitgegroeid. 6313 heeft een fraai open kruis met een mooie doorlopende bespiering in de achterhand.

Het dier is evenredig gebouwd en de kop/hals aansluiting is goed. De gewenste upstandig is aanwezig. Ram heeft voldoende type in zijn lichaam, maar mist dit in zijn kop. Beenwerk van de ram is zowel in de voor- als achterbenen niet goed. Hij mist de kracht in de achterbenen, in beweging vertonen deze een verend effect. Hierdoor staat de ram achter lager. Stand voorbenen in metname de koten (week gekoot) is niet correct. De vacht is goed.

 

Ontw.    Besp.   Ev.     Type     Bw.    Vacht    AV     SH       D       L      SBV     ABA

91          90       90       89        81         90       89       72      37     88       35         35

 

Blauwe Texelaar Ram :26098-57239

 

Zeer rastypische ram in zowel zijn lichaam als kop. Met andere woorden de ram heeft veel allure. Het is bovendien een goed ontwikkelde, diepe en best bepierde ram. In de ram zit een hele beste voorhand. De achterhand en zijn kruis zouden daarentegen even meer breedte mogen vertonen. Ram mist evenredigheid metname in het schouder en de hal aansluiting, hierdoor wordt de kop te laag gedragen. De beweging van de ram is niet soepel, dit komt weer voort vanuit de schouderplaatsing. De vacht is fijn van draad en goed gestapeld.

 

Ontw.    Besp.   Ev.     Type     Bw.    Vacht    AV     SH       D       L      SBV     ABA

91          90     88         90        84         90       89     74       39     86       37        35

 

Dassenkop Texelaar Ram :08324-24198

Massaal gebouwde lange Dassenkopram die imponeert met extra diepte en mooie breedtes. Ram is evenredig gebouwd en passend bespierd over het lichaam en de achterhand. 24198heeft een beste voorhand en vertoont voldoende type in het lichaam. De kop is goed gevormd, met mooi orenspel en straalt rastype uit. Ram is in stilstand met zijn achterbenen duidelijk zichtbaar steil. De wol van de ram is iets los gestapeld

 

Ontw.    Besp.   Ev.     Type     Bw.    Vacht    AV     SH       D       L      SBV     ABA

91         89        90      89         83        88       89       73      39     89        37        37

 

Blauwe Texelaar Ram :26304-21822

 

Ram met heel veel allure in zijn lichaam en voorkomen. 21822 is zeer goed ontwikkeld, best bespierd en evenredig gebouwd. Wel is hij in zijn voorhand breder dan over zijn kruis/achterhand. Ram is excellent van type, zowel in het lichaam als in zijn kop. De kop is goed gevormd, met een correct neusbeen en de juiste oorstand. De achterbenen van de ram vertonen een sabelbenige beenstand. De vacht is voldoende fijn van draad en stapeling.

 

Ontw.    Besp.   Ev.     Type     Bw.    Vacht    AV     SH       D       L      SBV     ABA

92         90       90        91        83         89       89       75      40     90       38        36

 

L.Vroom

 

Reacties zijn gesloten.