Fokdag Noord Nederland Tolbert 01-09-2018

Open | download de catalogus hier
Open | download de uitslagen hier


De Blauwe Texelaars in Tolbert 2018

De fokdagcommissie had deze fokdag opengesteld voor leden van het SBT uit geheel Nederland. Van deze openstelling werd gretig gebruik gemaakt. Toeschouwers uit het noorden, die niet zo reislustig zijn konden zo eens kennis maken met dieren uit het midden en zuiden van het land. Misschien dat fokkers uit het noorden eens een tegenbezoek kunnen brengen? Het kwam ook het competitieve karakter zeker ten goede.

Kampioen bij de oude rammen werd 08330-19218 gefokt en in eigendom van P. van der Eijnden uit Deurne (NB). Een ram die uitblinkt in metname zijn lichaam. De ram zou iets meer type mogen hebben en de benen houden zich redelijk als je even in oogschouw neemt wat ze moeten dragen. De reservekampioen 08420-76102 is een fraaie middelzware ram met veel uitstraling en vooral in de achterhand een excellente bespiering. De ram zou wat meer macht in de voorhand mogen hebben en wat krachtiger op de voorbenen. De 1c in het gezelschap was voor 03388-76554, gefokt door P. Kiemeny en in eigendom van P. van der Eijnden. Een ram met een heel fraai zijaanzicht, mooi van lengte en een licht gespannen bovenbouw. Struikelblok voor deze ram was zijn steile beenwerk achter.

Bij de 1-jarige rammen pakte ram 26173-22400 gefokt en in eigendom van J. Kreuze uit Noorddijk(Gn) de titel. Een fraai belijnde goed ontwikkelde ram, tevens goed van type en met een mooie uitstraling. De reservekampioen 26295-94054 gefokt door U. Strikwerda is een voldoende ontwikkelde ram met het gewenste balkvormige lichaam. De ram zou wat meer type mogen vertonen ten opzichte van de kampioen. De derde ram in het gezelschap (1C) van G. M. Hartsema van Heck is een vleestypische ram met een mooi lang kruis en een harde bespiering. In de voorhand komt de ram echter tekort.

Ooi 08420-76116 gefokt en in eigendom van H. de Vries mocht zich de kampioene van Tolbert 2018 noemen. Een rastypische ooi met veel allure. Wel zou ze wat meer macht kunnen vertonen. Reservekampioen werd 08322-23271, gefokt door H. Fokkema en in eigendom van R. Bos. Zeer luxe ooi met een hele beste kop en super bespiering in de achterhand. De hals aansluiting laat te wensen over. Als deze ooi tevens eerder was geschoren, had ze zich nog beter laten zien. Saillant detail is dat beide ooien dochters zijn van 00282-47900 gefokt door N. v.d. Weij. Ooi 26045-76213 gefokt door G. Everts en thans in bezit van de fam. Kuipers mag zeker niet vergeten worden. Een sterke, lange en mooi belijnde ooi met een best achterstel en kruis. Met even minder ras heeft ze het in een nek aan nek race moeten afleggen. De overige getoonde ooien konden qua inhoud en rastype ook goed meedoen.

Jaarling 26173-22386 van J. Kreuze is kampioen gezoogde jaarlingen geworden. Een fraai ointwikkelde en bespierde jaarling met vleesopdruk. De eveneens fraaie 26207-00069 van R. Bolmer werd reservekampioen.

R. Bos had met drie nakomelingen van 08420-76130 de kampioen afstammelingengroep. Zeer uniform trio van twee ooilammeren en een ram. H. de Vries behaalde met eveneens twee ooilammeren en een ramlam van 08420-76129 het reservekampioenschap. Laatste trio was even minder qua uniformiteit. Een mooi gevecht tussen de broers 76129 en 76130, zonen van 26326-77698(Lammert)

H. de Vries pakte het kampioenschap vier nakomelingen van één ram. Een rastypisch kwartet met veel allure. Wederom met 00282-47900 als vader.
De drie jarige rammen van G. Hartsema deden weinig onder voor de kampioen. Een prestatie van formaat van ram 26186-81520 gefokt door W. Schrijver. Drie best ontwikkelde rammen met beste middenhanden en voldoende bespiering en uitstraling.

De stal van mw. H. de Vries was ruim vertegenwoordigd bij de 5-beste ramlammeren. Maar liefst 4 keer, een ramlam van Kreuze maakte het gezelschap compleet.

08420-03218
08420-03214
08420-76193
08420-03206
26173-92639

Met 08420-03206 en 03214 behaalde ze tevens het beste hok ramlammeren (58)

Bij de verkiezing 5-beste ooilammeren was er even meer variatie. Twee ooilammeren van de comb. R.Bos/W. v.d. Put, R. Bos, Marcus Postma en dhr. Albada. Laatste fokker luisterde met één lam bij genoemd kampioenschap, zijn debuut op deze fokdag op.

26406-16121 R. Bos
26406-52115 Comb. Bos/v.d. Put
08352-03703 Comb. Bos/v.d. Put
26444-64842 M. Postma
26430-83559 W. Albada

De lammeren 52115 en 8703 waren tevens vertegenwoordigd in het beste hok ooilammeren (72)

58 Beste hok ramlammeren – Mw. H.de Vries
72 Beste hok ooilammeren – Bos/v.d. Put
74 Beste hok 1,5-jarig niet gezoogd – Mw. H. de Vries
78 Beste hok oude ooien – R. Coster
81 Beste hok 1,5-jarig gez. met lam – R. Bolmer
87 Beste hok oude ooi met lam

FDC Noord Nederland kan wat de blauwe participatie betreft terug zien op een geslaagde editie. Het was een kwalitatief goede keuring, waarbij opviel dat er ook enkele nieuwe leden meededen. (Chapeau). Misschien nog niet altijd in de prijzen, maar zeker een versterking voor de kwaliteit op deze fokdag.

Lieuwe Vroom


De Dassenkoppen in Tolbert 2018

Oude rammen

Eén inzending van de Fam. Scholtens. Normaal ontwikkelde ram die even meer macht mocht hebben.

1,5 jarige rammen

1A en Kampioen de ram van Santema gefokt door Beijeman, luxe ram die even stijl is in het achterbeen.
1B en res. Kampioen , ram van J.Claus eveneens een luxe ram die even meer lengte mocht hebben.

Ramlammeren

1A ramlam van J.Kreuze gefokt door D.westerhuis heeft veel uitstraling.
1B ramlam van Santema heeft zeer veel lengte, maar mocht even sterker in de rug.

Oudere ooien enkeltal
1A luxe en jeugdig aandoende ooi van J. Claus
1B Zeer best bewaarde ooi van de fam. Scholtens

Eénjarige ooien niet gezoogd
1A De best bespierde ooi van Santema heeft iets stijle schouder.
1B De iets kort aandoende maar luxe ooi van J.Claus
1C Goede ooi van D.Westerhuis die even licht is in de voorhand

Enkeltal ooilammeren
Eén inzending van J.Claus .
Een luxe lam

2 tallen ooilammeren
1A het luxe 2 tal van J.Claus
1B Goed duo van de Fam. Scholtens met iets mindere huid.

2 tal éénjarige ooien gezoogd
Ooi 97866 werd uitgeroepen tot kampioene een nog zeer jeugdig aandoende ooi.
Ooi 97863 is de res. Kampioene .met iets vlekkerige huid

J.Wensink en R.Wervenbos

Reacties zijn gesloten.