Privacybeleid

Stamboek Blauwe Texelaars is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemeen

De verantwoordelijkheid voor het beheer van de persoonsgegevens wordt bij Wetgeving gelegd bij degene die de gegevens beheert. In dit geval het Bestuur van Stamboek Blauwe Texelaars.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stamboek Blauwe Texelaars verwerkt uitsluitend de volgende, tijdens het aanmelden als lid, door uzelf verstrekte persoonsgegevens :

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Stamboeknummer
• RVO relatienummer
• UBN

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

– Het afhandelen van uw betaling van de contributie.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.
– U te informeren over belangrijke gebeurtenissen aangaande Stamboek Blauwe Texelaars.
– U het clubblad toe te kunnen sturen

Het afgeven van gegevens

Als u een overeenkomst met Stamboek Blauwe Texelaars aangaat bent u verplicht de gevraagde persoonsgegevens af te geven en akkoord te gaan met deze privacyverklaring. Als u dit niet wil kunt u geen overeenkomst aangaan met Stamboek Blauwe Texelaars, en dus geen lid worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stamboek Blauwe Texelaars bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stamboek Blauwe Texelaars verkoopt en deelt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Gebruik van cookies

Op onze website worden cookies geplaatst. Wij gebruiken deze om rapportages te krijgen over hoeveel, en hoe bezoekers de website gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de NZC en heb uw het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om een export van uw persoonsgegevens, waarover wij beschikken, naar u toe te sturen.

U kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stamboek Blauwe Texelaars neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan tenzij hiertoe gelast door erkende Nederlandse autoriteiten/wetgevende instanties. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens

www.stamboekblauwetexelaars.nl | info@stamboekblauwetexelaars.nl