Over Stamboek Blauwe Texelaars

Het Stamboek Blauwe Texelaars behartigt de belangen van de leden die binnen stamboekverband Blauwe en Dassenkop Texelaars fokken. Het stamboek heeft ongeveer 240 leden, een bestuur, een foktechnische commissie met inspecteurs en een fokadministratie.

In 1983 is het stamboek opgericht nadat er in Nederland steeds meer interesse kwam voor de “blauwe”kleurvariant van de witte texelaar. Sinds enkele jaren is ook de Dassenkop texelaar een volwaardig onderdeel van het stamboek. Het stamboek is gesloten, dat wil zeggen dat er alleen gefokt mag worden met raszuivere Texelaars. Nieuw bloed komt het SBT binnen via het NTS, TSNH of TES, door het gebruik van witte dieren die de blauwfactor vererven of door een “Blauwe uit Wit”, een raszuiver Texelaarschaap met een blauwe vacht en kopaftekening die geboren wordt uit twee witte dieren.

Ook voor buitenlandse fokkers is het mogelijk om lid te worden voor 30 euro per jaar. Zij kunnen dan in het stamboekfokprogramma Falcoo Online meekijken en ontvangen regelmatig informatie van het stamboek.