Bestuur, beheer en Inspecteurs

Bestuur

Voorzitter ad int: J.C. de Wildt
Secretaris : M van der Heijden
Penningmeester ad int :R. Scholtens
Bestuurslid : J. Dijkstra
Bestuurslid : M. van der Heijden
Bestuurslid : R. Bolmer

Inspecteurs

L. Vroom (Hoofdinspecteur)
A. Vrielink
J. Wensink
J.C. de Wildt
E. Vissers

Foktechnische Commissie

L. Vroom
E. Vissers
K. van de Nieuwenhof

Leden-, Dier- en Fokadministratie

C. Vissers-Hopman

vishop61@hetnet.nl

Webbeheer

Henk Vissers

SBT-Henk@outlook.com