Subsidie raszuivere zeldzame huisdierrassen

Aan de leden van het Stamboek Blauwe Texelaar.

Vanaf 1 januari 2023 komt er vanuit het Gemeenschappelijk Landbouw beleid (GLB) een subsidie
beschikbaar voor het instant houden van een gezonde en raszuivere populatie van zeldzame
huisdierrassen.
De Blauwe Texelaar en ook de Dassenkop Texelaar vallen onder deze regeling.
Helaas zijn de regels zo opgesteld dat alleen de bedrijfsmatige dierhouders voor deze subsidie
regeling in aanmerking komen. Dit betekent dat u minimaal 10 blauwe- en/of dassenkoppen
bedrijfsmatig moet houden.
De dierhouder / het bedrijf dient jaarlijks de z.g. gecombineerde opgave van het RvO in te vullen.
Het bestuur van het SBT heeft hiervoor meermalig overleg gevoerd met o.a. de Stichting
Genetische Bronnen en de Stichting zeldzame huisdierrassen.
Aan de opgestelde regels voor deze subsidie regeling valt helaas niet te tornen. De dieren
moeten door de SZH worden gevlagd in het I&R systeem van RvO.
Dieren die gevlagd zijn worden bij eventuele massale ruimingen (bijv. MKZ) zoveel mogelijk
worden gespaard.
Om voor subsidie in aanmerking te komen dient u voor 1 januari a.s. een aanmeldformulier in
te vullen op de website van het SZH. U moet de SZH ook machtigen om voor u de vlagmeldingen
uit te mogen voeren.

Voor de exacte voorwaarden kunt u gebruik maken van onderstaande links naar de websites van
RvO en SZH.

( voor de exacte eisen zie https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/behoud-van-zeldzamelandbouwhuisdierrassen

en de website van het SZH Subsidie vanuit het GLB voor Nederlandse zeldzame rundvee-,
schapen- en geitenrassen | Stichting Zeldzame Huisdierrassen (szh.nl).

namens SBT

Rolf Scholtens, Mark van der Heijden en Co de Wildt

Reacties zijn gesloten.