Midwinterkeuring Zaterdag 11 februari 2023

Midwinterkeuring Zaterdag 11 februari 2023

Locatie : manege Beemsterruiters, Nekkerweg 13a, Midden Beemster

De keuring wordt opengesteld voor inzenders uit geheel Nederland, en van wie de dieren gecertificeerd
zwoegervrij zijn en welke zijn aangesloten bij een erkend stamboek .

Vraagprogramma:
o oudere rammen
o rammen geboren in 2021
o rammen geboren in 2022
o ooilammeren (maximaal twee dieren per inzender)
o ooilam+ jeugdige begeleider leeftijd 2 t/m 7 jaar
o ooilam+ jeugdige begeleider leeftijd 8 t/m 16 jaar

Nieuw:
De keuring zal ook worden open gesteld voor blauwe texelaars en dassenkoptexelaars !
Bij voldoende opgaven zullen de blauwe texelaars en dassenkoptexelaars ook in het
keuringsprogramma worden opgenomen !

De in te zenden dieren dienen de verplichte enting tegen Q koorts te hebben gehad.
U kunt uw opgave(n) indienen vóór 5 januari 2023 via mail aan Wout Rodenburg.
(woutrodenburg@gmail.com)

Namens de voorbereidingscommissie, Wout Rodenburg

Reacties zijn gesloten.