Nieuwe verdeling bestuursfuncties en evaluatie jaarvergadering

Nieuwe verdeling bestuursfuncties en evaluatie jaarvergadering:

Na de succesvolle jaarvergadering van het SBT in Klarenbeek (Apeldoorn),  waarop afscheid werd genomen van Co de Wildt als voorzitter is het bestuur voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen geweest.

Er werd gesproken over de vele taken die Co voor het Stamboek heeft gedaan waaronder bestuurslid ,voorzitter, inspecteur en commissie organisatie nationale keuring. Co heeft ingangen bij vele organisaties en kent talloze personen in ons schapenlandje.

Nogmaals dank daarvoor.

Als bestuur willen we binnenkort  Co en Hanneke officieel bedanken

Er wordt gedacht om ook een activiteiten commissie op te richten die het bestuur bij evenementen kan ondersteunen.

Voor deze commissie zijn we op zoek naar enkele leden die ons willen helpen bij de organisatie van ledenbijeenkomsten en andere evenementen zoals het Dag van het schaap, de Nationale Texelaar Keuring en dergelijke.

Mensen die hier wel wat voor voelen kunnen contact opnemen met de voorzitter.

Ook werd de jaarvergadering geëvalueerd. De meerderheid is zeer te spreken over de combinatie van jaarvergadering met een ledenactiviteit waarop de onderlinge sociale contacten optimaal benut kunnen worden.

Omdat het weer tijdens de wintermaanden hier minder geschikt voor is gaan we de jaarvergadering voortaan in de maand mei organiseren (de zaterdag voor het Hemelvaart weekend).

 

Rolf Scholtens                         voorzitter

Jan Dijkstra                             vicevoorzitter

Mark van de Heijden               secretaris

Evert van der Brink                  penningmeester

Henk Vissers                           website en activiteiten

Rene Bolmer                           activiteiten

Reacties zijn gesloten.