Kort verslag jaarvergadering SBT

 

Op zaterdag 21 mei kon er na 1,5 jaar eindelijk weer een jaarvergadering worden gehouden.

De locatie was dit keer restaurant de Roseboom aan het Apeldoorns kanaal in Lieren. Ongeveer 40 leden werden door voorzitter Co de Wildt welkom geheten.

Uitreiking  certificaten:

De behaalde certificaten werden uitgereikt aan de aanwezige fokkers/eigenaren.

 * A-Ram ( blauwe texelaar)  van Mts Vissers-Rutten.

 * Voorlopig premie ram ( dassenkop texelaar) van Mts Vissers-Rutten/ Comb. Vissers- Hopman.

 * Definitief premie ram( blauwe texelaar) van Rene Bolmer en Texelaar Fokkerij Hareveld.

 

Benoeming Erelid:

Dhr. Engelbert Vissers werd voor zijn jarenlange inzet voor ons Stamboek benoemd tot erelid. Vissers is vanaf het begin betrokken bij het Stamboek. Als drijvende kracht was hij o.a. voorzitter en hoofd van de foktechnische commissie.

Aftreden Voorzitter:

Er werdt afscheid genomen van de huidige voorzitter Co de Wildt. Hij werd toegesproken door Evert van de Brink. Co is jarenlang het gezicht naar buiten geweest. Hij is al jaren nauw betrokken bij de organisatie van de Nationale Texelaar Keuring en diverse commissies en klankbordgroepen van o.a. de GD.

 

Nieuwe bestuursleden:

Aspirant bestuursleden Evert van de Brink en Henk Vissers zijn aangenomen door de aanwezige leden als nieuwe bestuursleden.

Bespreekmiddag schapen:

Na de lunch werd een schapen bespreekmiddag gehouden op het bedrijf van Jan Wensink. De aanwezigen konden zelf een 5-tal dieren beoordelen. Hierbij werd uitleg gegeven door hoofdinspecteur Lieuwe Vroom. Vooral het beenwerk werd hierbij kritisch bekeken.

Al met al een geslaagde maar bovenal gezellige en leerzame dag voor de leden van het SBT!

 

Reacties zijn gesloten.