Midwinterkeuring en eliteveiling zaterdag 12 februari 2022

Midwinterkeuring en eliteveiling zaterdag 12 februari 2022

Locatie : manege Beemsterruiters, Nekkerweg 13a, Midden Beemster

De keuring wordt opengesteld voor inzenders uit geheel Nederland, en van wie de dieren gecertificeerd zwoegervrij zijn en welke zijn aangesloten bij een erkend stamboek .

Vraagprogramma:

  • oudere rammen
  • rammen geboren in 2020
  • rammen geboren in 2021
  • ooilammeren (maximaal twee dieren per inzender)
  • ooilam+ jeugdige begeleider leeftijd 2 t/m 7 jaar
  • ooilam+ jeugdige begeleider leeftijd 8 t/m 16 jaar.

Nieuw:

De keuring en veiling zal ook worden open gesteld voor blauwe texelaars en dassenkoptexelaars ! Bij voldoende opgaven zullen de blauwe texelaars en dassenkoptexelaars ook in het keuringsprogramma worden opgenomen !

In verband met de verplichte enting tegen Q koorts van de dieren zal de inschrijving door de inzenders tijdig moeten geschieden.

U kunt uw opgave(n) indienen vóór 15 december 2021 via mail aan Wout Rodenburg. (woutrodenburg@gmail.com)

Namens de voorbereidingscommissie, Wout Rodenburg

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.