Nieuws item


VERSLAG RAMMENKEURING ZUID-NEDERLAND SINT-OEDENRODE 27 JANUARI 2018

Door: Engelbert Vissers

RUBRIEK 4 RAMMEN GEBOREN IN 2015 OF EERDER


1A en Kampioen:


Ram 26044-23279 fokker en eigenaar Comb. Bonhof


Normaal ontwikkelde, zeer goed bespierde, voldoende lange ram, met een goede vacht, maar een bemerking op zijn beenwerk.


 


1B en Reserve Kampioen:


Ram 25897-62896 fokker Th. van Deijne eigenaar Th. van Deijne /  N. Groot Nibbelink


Normaal ontwikkelde en bespierde, schrale ram met een goede vacht.


 


1C:


Ram 26377-04031 fokker P. Kiemeney en eigenaar J. Geurts


Ook een normaal ontwikkelde en bespierde, wat smal aandoende ram met een zeer goede vacht.


 


RUBRIEK 5 RAMMEN GEBOREN IN 2016


1A en Kampioen:


Ram 25897-62927 fokker en eigenaar Th. van Deijne


Een zeer ontwikkelde en bespierde, lange ram met een mooi zijaanzicht en goede benen met een voldoende fijne, maar iets losse vacht.


 


1B en Reserve Kampioen:


Ram 08330-19218 fokker en eigenaar P. v.d. Eijnden


Ook zeer goed ontwikkelde en super bespierde ram met veel inhoud en goede vacht, maar wat minder uitstraling in de kop.


 


1C:


Ram 03388-76554 fokker P. Kiemeney en eigenaar P. v.d. Eijnden


Ook zeer goed ontwikkelde, iets minder bespierde, lange ram met een fraaie vacht en een mooi zijaanzicht, met een bemerking op zijn achterbenen. 


RUBRIEK 6A RAMMEN GEBOREN IN 2017


1A:


Ram 08330-19222 fokker en eigenaar P. v.d. Eijnden


Zeer goed ontwikkelde en bespierde lange ram met een goede vacht.


1B:


Ram 25897-63091 fokker en eigenaar Th. van Deijne


Ook zeer goed ontwikkelde en bespierde, wat kort aandoende ram.


1C:


Ram 04506-10387 fokker Mts. Kraaijevanger en eigenaar K. v.d. Nieuwenhof


Wat minder ontwikkelde en bespierde, evenredig gebouwde ram.


 


RUBRIEK 6B RAMMEN GEBOREN IN 2017


1A en Kampioen:


Ram 08330-19238 fokker en eigenaar P. v.d. Eijnden


Zeer goed ontwikkelde en bespierde, evenredig gebouwde ram, met een mooie en brede, voldoende lange rug met goede benen en een mooie rasuitstraling en een goede vacht.


1B en Reserve Kampioen:


Ram 08330-19226 fokker en eigenaar P. v.d. Eijnden


Zeer goed ontwikkelde en bespierde, iets minder evenredig gebouwde, lange ram met een goede vacht.


 


1C:


Ram 26193-13514 fokker J. Geurts en eigenaar J. Boumans-Stevens


Wat minder ontwikkelde, goede bespierde, wat kort aandoende ram met een mooie rasuitstraling.


Dassenkoppen:

Aanwezig 4 Dassenkop rammen, 1 ramlam, 1 oude ram en 2 anderhalf jarige rammen.Uit deze 4 rammen moest een Kampioen en Reserve Kampioen gekozen worden.

Kampioen 1 ½ jarige ram 26308-22723 fokker en eigenaar D. Beijeman

Een zeer goed ontwikkelde, lange, evenredig gebouwde, normaal bespierde ram met goed beenwerk en een goede vacht.


 
Reserve Kampioen 1 ½ jarige ram 26392-50073 fokker en eigenaar R. Wervenbos


Ook goed ontwikkelde en zeer goed bespierde, iets minder evenredig gebouwde, schrale, in werkpak zijnde ram met een goede vacht en beenwerk.


 


De organisatie kan terugzien op een goed geslaagde keuring met een goede publieke opkomst.


 


E. Vissers