Nieuws item

Winterkeuring Noord Nederland Tolbert 2018


Secretariaat:


Filippus Hoekstra


Achttienenweg 1     


9261 XT Eastermar


Tel: 0512–471989 /06 - 41167571


Email: filippushoekstra@hotmail.nl


_______________________________________________________________________________

Aan: Leden van het NTS, TES en SBT


Betreft: Uitnodiging winterkeuring 3 februari 2018 te Tolbert


Eastermar, 15 december 2017Geachte schapenfokker,

De fokdagcommissie Noord Nederland organiseert in 2017 een interprovinciale winterkeuring voor Witte en Blauwe Texelaars.

We nodigen u bij dezen van harte uit om uw dieren voor de keuring in te schrijven.

De keuring wordt gehouden op zaterdag 3 februari 2018, en zal 09:30 uur beginnen in de HJC manege te Tolbert. De fokdag is toegankelijk voor alle leden van een geregistreerd stamboek uit de drie noordelijke provinciën. Tevens willen wij de toegang bieden voor de leden van een geregisterd stamboek in de provincie Overijssel om ook hun dieren in te zenden. Deze winterkeuring kunnen leden van SBT uit geheel het land deelnemen aan de winterkeuring met Blauwe Texelaars.  

De sluitingsdatum voor het inschrijven van deze keuring is vrijdag 12 januari 2018.


Q-Koorts

Let er wel op dat het enten tegen Q-koorts verplicht is en dat dieren welke niet voor Q koorts zijn geënt worden niet op de keuring toegelaten. (zie bijlage Q-Koorts voor uitleg en datums)


Zwoegervrij

Het is vereist dat uw bedrijf zwoegervrij gecertificeerd is via de GD of het NSFO. Genoemde instanties controleren hier voor afgaande de fokdag op.P.S. Vrijdagavond 2 februari 2018 moeten de hokjes worden opgebouwd. Het bestuur zoekt hiervoor vrijwilligers. Men dient om 19.30 uur in de manege aanwezig te zijn. Wie meldt zich als vrijwilliger bij het bestuur, vele handen maken licht werk.


Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen we die graag van u.


Namens de fokdagcommissie,


 


G.H. Kuipers                                                                        F. Hoekstra


Voorzitter Fokdagcommissie                                                            Secretaris Fokdagcommissie


*******************************************************************************


Bijlage 1: Vraagprogramma


Bijlage 2: Inschrijfformulier


Bijlage 3: Machtigingsformulier elektronische aan- en afvoer


Bijlage 4: Uitleg Q-Koorts regels en datums