Nieuws item

Reserve kampioenen Dassenkop Texelaarkeuring 2017

(niet alle foto's beschikbaar).


Rammen geboren in 2016


Ram 08368-53858 van fam. Westerhuis

Oude ooien

26308-62326 in eigendom van R. & E. Scholtens


Jaarling ooien, ongezoogd

Ooi 08368-53822 in eigendom van fam. Westerhuis.