Nieuws item

Beste inzenders van de Nationale Texelaarkeuring,
 
Fijn dat u a.s. zaterdag met uw schapen aanwezig bent bij onze gezamenlijke Nationale Texelaarkeuring in de Oranjehal aan de Bentweideweg 25 in Wenum Wiesel. Met maar liefst 755 aangemelde dieren de grootste Texelaarkeuring van deze eeuw. Laten wij er allemaal samen een mooie en vooral gezellige dag van maken. Graag geven wij u nog wat belangrijke informatie.

Geen vervoersdocument nodig
Doordat de schapen elektronisch op het UBN van de manege worden aangevoerd en later weer afgevoerd hoeft u geen vervoersdocument mee te nemen.

Aanvoer dieren
Omdat we te maken hebben met een groot aantal dieren en slechts beperkte aanvoerruimte (1 toegangsweg) vragen wij u om tijdig naar Wenum Wiesel te komen. U kunt dieren lossen van 6:30 tot 9:00 uur. Mocht er toch file ontstaan, dan vragen wij uw begrip daarvoor. Graag snel lossen in de opvanghokken en daarna direct doorrijden naar de parkeerplaats.

Parkeren
Parkeer a.u.b. zo efficiënt mogelijk zodat er voor iedereen plaats is. (auto’s zonder kar kunnen op parking 2 achter de tweede hal parkeren en hoeven dus niet in de rij te staan). Het inladen van dieren is pas toegestaan na afloop van de keuring.

Uw catalogus
Om portokosten te besparen vragen wij u om uw catalogus zaterdag af te halen bij het secretariaat. Wel hebben wij bij deze mail alvast een digitale versie toegevoegd. Achterin staat een lijst met inzenders, waarachter uw catalogusnummers staan. In combinatie met de bijgevoegde plattegrond kunt u alvast bekijken waar uw dieren komen te staan. Voor in de catalogus vindt u het tijdschema, waarop u kunt zien hoe laat u in de ring wordt verwacht.

Vlot verloop
Omdat we erg veel rubrieken mogen gaan keuren en de dag niet te lang willen laten duren, is het belangrijk dat u tijdig in de ring aanwezig bent. Als de ring gesloten is en de keurmeesters zijn gestart wordt u niet meer in de ring toegelaten. Bij de witte dieren worden de kampioenskeuringen dit keer niet met bordjes gekeurd, maar door twee juryleden. Enerzijds om een vlot verloop te waarborgen, anderzijds omdat wij erg veel waarde hechten aan de toelichting van de jury m.b.t. de plaatsing en de gekozen kampioenen. Wij streven er naar om de keuring om 15:30 uur helemaal te hebben afgerond.

Betaal inschrijfgeld vooraf
U kunt alleen aan de keuring deelnemen als uw inschrijfgeld betaald is. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, maak het inschrijfgeld dan zo spoedig mogelijk over op rekening:
NL 27 RABO 0303920939 t.a.v. Nationale Texelaar Keuring.

Kledingvoorschrift
Personen die schapen voorbrengen in de ring graag gekleed in een blauwe broek en een wit overhemd/shirt. Een oranje stropdas is mooi, maar niet verplicht.

Fotografie
Van de kampioenen en reserve kampioenen worden foto’s gemaakt door de fotograven (Wit: Geert Everts, Blauw en Dassenkop: Henny Claus). De beste hokken kunnen ook op de foto worden gezet. Hiervoor dient u zelf als inzender de fotograaf te benaderen.

Opruimen na afloop
Direct na afloop van de keuring gaan we de hal weer opruimen en in de oorspronkelijke staat terugbrengen. Daarbij maken vele handen licht werk. Mocht u in de gelegenheid zijn om een uurtje mee te helpen, dan stellen wij dit zeer op prijs.


De uitspraak van de jury is bindend en beroep is niet mogelijk. In gevallen waarin niet is voorzien, beslist de organisatiecommissie.

Het inzenden van schapen blijft voor risico van de inzender. Het bestuur is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan personen, dieren of vervoermiddelen voor, tijdens en na de keuring.


Het bestuur wenst u een leerzame, interessante en vooral plezierige en succesvolle keuring toe.

Namens de organisatiecommissie, tot zaterdag!