Nieuws item

 Aanwezige ooien met 91 of meer punten ingeschreven in 2015 of later: is hier te vinden