Nieuws item

Rammendag Noord Nederland verslag Blauw
Het is zaterdag 4 februari 2017 de dag waarop schaapminnend Noord Nederland in grote getale de reis aanvangt richting Tolbert. De reden van deze uittocht is de jaarlijkse Rammendag. Deze keer werden er 80 dieren verwacht, dus wederom een stijging ten opzicht van vorig jaar. Voor wat betreft de afdeling blauw mochten we zelfs 25 dieren verwelkomen, een aantal waar de commissie dan ook zeer blij mee was. Voor een juiste plaatsing in de ring werd deze keer een beroep gedaan op G. Everts die meteen al de conclusie durfde trekken dat de kwaliteit van de dieren deze dag best was.

Rubriek 1 (oude rammen) was, met slechts één oude ram (cat.nr 61), helaas een mager bezette rubriek, echter de kwaliteit van de getoonde ram  was zeer goed. Ram 26309-4409 een door R & R.E. Scholtens gefokte en sinds de herfst ook weer in hun eigendom zijnde ram beet meteen op overtuigende wijze de spits af. Deze goed ontwikkelde geblokte ram toont een mooie belijning en goed type. De vacht was mooi van kleur maar mocht iets dichter zijn. De ram gaat op goed droog beenwerk en is een hele goede rasvertegenwoordiger. Het mag duidelijk zijn dat deze ram zich meteen ook een ware kampioen betoonde.

Rubriek 2 (1,5 jarige rammen) was een rubriek met twee best bespierde rammen, met een mooie kleur en mooi masker. Het kopnummer in deze rubriek (en tevens kampioen 1,5 jarige rammen) was ram 26186-95099 (cat.nr 62), een ram gefokt door W.Schrijver en in eigendom van J. Kreuze en G. Hartsema van Heck. Deze goed ontwikkelde en mooi belijnde ram, heeft een mooie huid, fijn van draad en mooi van kleur. De ram is goed bespierd op de lenden en binnendij en gaat op goede droge fijne benen, die hij goed gebruikt. De kop had iets sprekende gekund, desalniettemin is ook deze ram een goede rasvertegenwoordiger.

De 1B (en tevens reserve kampioen 1,5 jarige rammen) in deze rubriek was voor ram 8420-44086 een ram gefokt door H. de Vries en in eigendom van M.E. Zee-Weststrate. Deze ram is net als de 1A een best bespierde ram met een goede binnendij en een mooie goed gestapelde huid. Echter ten opzichte van de 1A mist hij iets massa en bespiering, hetgeen in detoekomst zeker nog kan ontwikkelen.

Rubriek 3a (ramlammeren) was een beste rubriek met een uitlopend kopnummer. De 1A in deze rubriek (en tevens de latere kampioen ramlammeren) was voor ramlam 8368-53809 (cat.nr 65), een ramlam gefokt en in eigendom van D. Westerhuis. Dit mooi belijnde, goed ontwikkelde ramlam, met veel lengte en rasuitstraling, heeft een best achterstel, goede bespiering en zeer correct beenwerk. De 1B in deze rubriek was voor ramlam 26186-81661 (cat.nr 66) een ramlam gefokt door W. Schrijver en in eigendom van R & R.E. Scholtens. Een best bespierd en mooi belijnd ramlam met een beste binnendij, maar mist de ontwikkeling van de 1A. De 1C was voor ramlam 26295-93064 (cat.nr 64) gefokt en in eigendom van U. Strikwerda. Een goed ontwikkeld ramlam met een mooi open kruis en beste benen, echter wat los in de vacht. De 1D, 1E en 1F komen ten opzichte van de eerste drie tekort in ras. Door de betere bespiering in voorrug en lenden ten opzichte van de 1E ging de 1D naar ramlam 8441-98155 (cat.nr 68) een ramlam gefokt en in eigendom van A. Koopmans. De 1E was voor 8420-76102 (cat.nr 70) gefokt en in eigendom van H. de Vries, een best bespierd en belijnd ramlam, dat iets vrouwelijk aan doet. Ramlam 8441-98145 (cat.nr 69) sloot, door zijn slordige vacht  de rij, ondanks zijn goede voorhand en gebloktheid.

Rubriek 3b (ramlammeren) was ook weer een beste, regelmatige en evenredige rubriek. Aan kop in deze rubriek (en tevens de latere reservekampioen ramlammeren) ging ramlam 8322-23266 (cat.nr 75). Een hard bespierde ram met veel inhoud en een goede rug- en lendebespiering. Dit rastypische ramlam is gefokt door H. Fokkema en in eigendom van A. Koopmans evenals de 1B in deze rubriek, ramlam 8322-23263 (cat.nr 73). Ook een beste ram met veel inhoud en beste kop, echter iets minder bespierd dan zijn halfbroer. Op 1C kwam ramlam 8420-76139 (cat.nr 74), een best bespierd ramlam gefokt en in eigendom van H. de Vries met een mooie huid en kleur, echter mist aansluiting in de schouders. De 1D ging naar ramlam 8420-76138 (cat.nr 67) gefokt door H. de Vries en in eigendom van R. & R.E. Scholten. Dit best bespierde goed ontwikkelde ramlam moest om zijn beenwerk de andere drei voor zich dulden. De 1E was voor ramlam 26174-40766 (cat.nr 71, gefokt door G. Hartsema van Heck en in eigendom van D. Westerhuis. Een goed ontwikkeld ramlam met een mooie vacht, echter mist ook de aansluiting in de schouder. De 1F ramlam 26102-16611 (cat.nr 80) gefokt door Fa. Bakker en in eigendom van Y.T. Postma en R. Hoekstra & Zn en 1G ramlam 26397-99234 gefokt en in eigendom van M. Zee, kwamen ontwikkeling en lengte te kort, maar vertonen wel voldoende ras en hebben goede koppen en huiden.

Rubriek 4 (ooilammeren) tenslotte was goede rubriek met best ontwikkelde ooilammeren. De 1A in deze rubriek (en tevens kampioen ooilammeren) was voor ooilam 8441-98164 (cat.nr 82). Een best ontwikkeld goed belijnd en geblokt  ooilam met een mooie huid en mooi masker. De 1B in deze rubriek (en tevens reservekampioen ooilammeren) was voor ooilam 8441-98162 (cat.nr 81). Een qua type vergelijkbaar ooilam, maar iets vlakker in het kruis en daarom ook 1B. Beide kopnummers zijn gefokt en in eigendom van A. Koopmans. De 1C ging naar ooilam 26309-99619 (cat.nr 84), gefokt en in eigendom van  R & R.E. Scholtens. Een best belijnd en ontwikkeld ooilam met een beste kop. Dit ooilam mist echter de massa van beide kopnummers.


Tenslotte nog een bijzondere vermelding van de jury voor M.C. Zee. Als het om presentatie van de voorbrengers ging zou zij zeker vooraan staan. ; )

Met dank aan iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen weer een mooie en gezellige dag.

verslag Gerrit Bijma
foto's Fronie Santema