Nieuws item

Afgelopen zaterdag heeft de jaarvergadering van het Stamboek Blauwe Texelaars plaatsgevonden. Dit keer in Nijkerk, in de mooie accommodatie van "de Schakel".

Er waren een 40 tal mensen aanwezig. Door ziekte waren een aantal mensen verhinderd, waaronder secretaris Co de Wildt en Kees van de Nieuwenhof. De volledige notulen zullen op een later tijdstip beschikbaar worden gesteld. Het bestuur wil iedereen danken die bij de vergadering aanwezig was. De sfeer was erg goed en er zijn diverse zaken in goede harmonie met elkaar besproken.