Nieuws item

Geachte belangstellende,
Hierbij nodigen wij u uit voor de deelname aan de rammenkeuring Apeldoorn, zaterdag 14 januari om 10:00 uur.
De Q-koorts heeft de laatste tijd weer het nieuws gehaald, ook word er driftig gelobbyd door belangengroepen naar het ministerie om keuringen niet toe te staan. Het gevolg hiervan is dat het ministerie van RVO daarom heeft besloten om dit jaar extra streng de regels aangaande Q-koorts te handhaven. Dit heeft voor ons als gevolg dat alle dieren die op een keuring verschijnen voldoende op tijd geënt dienen te zijn.
De regels zijn als volgt, dieren die afgelopen jaar niet zijn geënt dienen 2 x geënt te zijn voordat de keuring plaatsvind. 1 x minimaal 6 weken van te voeren en 1 x minimaal  3 weken van tevoren met een tussenpoos van 3 weken.
Dit houdt in voor Apeldoorn dat de dieren  voor de eerste maal uiterlijk vrijdag 2 december en voor de tweede keer uiterlijk 23 december geënt dienen te zijn.   Dieren die vorig jaar al zijn geënt dienen voor een herhalingsenting  1 x geënt te worden minimaal 3 weken voor de fokdag, dus uiterlijk 23 december. Controleer dus in het systeem van RVO wanneer de ram is geënt. 
Dieren waarvan de enting niet juist of op een te late ent-datum zijn ingevoerd zullen niet worden toegelaten.
Opgaveformulieren zijn verstuurd per mail naar alle leden van het SBT, eventueel kunt u ze ook verkrijgen via Henk van de Pol
Met vriendelijke groet,

Namens Stichting Texelaar Promotie Midden Nederland
Henk van de Pol