Nieuws item


De premiekeuringscommissie heeft ram 08330-19060 van fokker P. v.d. Eijnden en eigenaar Comb. Hilboezen/van Wijnen het predicaat Definitief Premieram toegekend.

Verslag keuring

van ram 08330-19060 voor Definitief Premieram

Verslag E. Vissers

Fokker: P. vd Eijnden

Eigenaar: Comb. Hilboezen/van Wijnen

Op 9 september jl. werden door de commissie de afstammelingen van ram

08330-19060 beoordeeld.

Vier 2,5-jarige ooien: zeer goed ontwikkelde en bespierde ooien met een

brede voorhand, een mooie lengte en goede vachten met goede benen en een goede

ras uitstraling.

Twee 2,5-jarige rammen: ook zeer goed ontwikkeld met een ruime voorhand

en een zeer goede rugbespiering, een mooie lengte met een mooie vacht en goed

beenwerk. Koppen mochten iets meer uitstraling vertonen, maar toch fraaie

rammen.

Negen 1,5-jarige ooien: vertonen hetzelfde beeld als de 2,5-jarige

ooien, maar vertonen iets minder ras uitstraling.


Eén 1,5-jarige ram: goed ontwikkelde en bespierde ram met een brede

voorhand en voldoende lengte en een goede vacht met een bemerking op zijn

achterbenen.


De ramlammeren en ook de ooilammeren waren erg schraal en dus moeilijk

te beoordelen.

Conclusie: Gezien de goede balkvorm, de evenredige bouw, de goede bespiering en

voldoende ras uitstraling en het goede beenwerk van de 2,5-jarige en 1,5-jarige

vrouwelijke dieren en de fraaie 2,5-jarige rammen heeft de commissie besloten

aan ram 08330-19060 het predicaat Definitief Premieram toe te kennen.

Wij wensen zowel de eigenaar Comb. Hilboezen/van Wijnen als de fokker Peter van den Eijnden van harte met deze unieke prestatie!

Hieronder een foto van de ram bij de Blauwe Texelaar Winterkeuring in Wenum Wiesel, januari 2014.