Nieuws item

Schapenfokdag Noord Nederland verslag Blauw


Zaterdag 3 september, de dag van de jaarlijkse Schapenfokdag Noord Nederland, die ook dit jaar weer in de HJC Manege in Tolbert plaatsvond. Een Fokdag met naam, waar de fokkers vanuit het noorden hun beste dieren showen. En dat hier beste schapen gefokt worden werd ook vandaag weer bewezen tijdens deze gezellige dag. Van mijn hand het verslag van de keuring van Blauwe Texelaars. De jury, gevormd door M. Zee en G. Everts. Begeleid door J. Leeuwma (ringmeesteres), begon het tweetal hun taak bij de hokken.


Rubriek 9, ramlammeren 2-tal. In deze rubriek een 1a (en tevens beste hok) voor hok 27. Dit tweetal, van fokker/eigenaar H. de Vries, vertoont veel ras. Het is een uniform geblokt tweetal met een beste bespiering. Uit dit hok kwam later op de dag 1 van de 3 beste ramlammeren namelijk ram 76106. De 1b in deze rubriek ging naar hok 26. Dit tweetal, van fokker/eigenaar R. Coster, vertoond voldoende lengte, maar miste de uniformiteit en mannelijke uitstraling van de 1a.


Rubriek 10, ooilammeren 2-tal, een rubriek waar de 1a (en tevens beste hok) ging naar een tweetal ooilammeren van H. de Vries in hok 30. Ook hier weer een best ontwikkeld uniform tweetal met veel ras en fraaie koppen. Beide ooilammeren (76112 en 76116) kwamen later terug als 2 van de drie beste ooilammeren. De 1b was voor U. Strikwerda (hok 29), een best tweetal ooilammeren met voldoende inhoud en luxe, echter minder uniform dan de 1a. Ooilam 93026 uit dit hok kwam later bij de beste drie ooilammeren. De 1c ging naar hok 28 (R. Coster).


Rubriek 11, 2-tal 1,5 jarige gezoogde ooien, in deze rubriek 1 hok (nr 31) met een goed passend tweetal van R.Hoekstra & Zn (fokker H. Boersma). Het ligt voor de hand dat de 1a en titel 'beste hok' naar dit tweetal ging. Uit dit hok werd ooi 73854 later reservekampioen.


Rubriek 12, 1,5 jarige ooien ongezoogd werd gevormd door twee hokken van fokker/eigenaar R. Coster. De 1a ging naar hok 32 (tevens beste hok), een correct gebouwd tweetal met luxe mooie schapen. Dit goed ontwikkeld tweetal heeft best droog beenwerk en mooie maskers. Uit dit hok kwam ook de latere reserve kampioen ooi 34677. Ten opzicht van de 1b (hok 33) heeft dit tweetal duidelijk meer uniformiteit, luxe en soort. Uit hok 33 kwam later de kampioen ongezoogde 1,5 jarige ooien, te weten ooi 42910.


Rubriek 13, oude ooien, kende ook weer twee hokken. En weer was het hier een tweetal van H. de Vries uit Stiens (hok 34) die met een tweetal beste ooien de 1a (tevens beste hok) in de wacht sleepte. Ooi 44036 werd later op de dag kampioen oude ooien en 34367 werd reservekampioen oude ooien. Dit uniforme tweetal heeft een brede voorhand getooid met beste koppen. Tevens vertoonden ze veel inhoud. Met name op deze laatst genoemde onderdelen (kop en inhoud) zagen we dat de 1b (hok 35) nog tekort kwam.


Rubriek 15, oudere ooi met 2 of meer lammeren, ook hier weer twee hokken. Hok 36 verdiend hier de 1a (tevens beste hok), met een goed stel. Een sterk gebouwde ooi met twee beste lange lammeren. In het andere hok zag de jury een best ramlam met moeder, echter door absentie van het tweede lam kon deze niet worden bekroond met een 1b.

Na de hokkenkeuring ging het jurywerk verder in de ring.


Rubriek 1, rammen 2 jaar en ouder, een rubriek met 5 diverse rammen. De 1a in deze rubriek en tevens de titel 'kampioen oude rammen', gingen naar cat.nr. 1, een goede ram van G.M. Hartsema v Heck (gefokt door J. Kreuze). Deze mooie belijnde ram heeft een fraaie kop, een goed kruis en een goede bespiering, met een bemerking op de voorbenen. De 1b en tevens de titel 'reservekampioen oude rammen', gingen naar cat.nr. 4, een sterke best ontwikkelde en bespierde ram van H. Boersma (fokker R.E. Scholtens), met een bemerking op de schouderstand. De 1c was voor cat.nr. 2, een zware goed ontwikkelde ram van H.Lageweg (fokker H. de Vries). Deze ram is iets te smal in de voorbeenstand en heeft een minder kruis en kop. De 1d was voor cat.nr. 3, een goede ram van fokker/eigenaar R. Coster. Deze ram heeft een mooie kop en belijning, maar mist ten opzicht van de vorige drie ontwikkeling. De 1e ging naar cat.nr. 5, een sterke ram van G.M Hartsema van Heck (fokker J.Kreuze), met een bemerking op de achterbenen.


Rubriek 2, rammen 1,5 jaar, een iets wisselende rubriek. De 1a in deze rubriek en later op de dag de kampioen, was cat.nr. 2, een goed ontwikkelde ram van Hartsema, Kreuze en Schrijver (fokker W. Schrijver). Deze lange, harde best bespierde en geblokte ram heeft goede benen die hij ook goed gebruikt. De 1b en tevens reservekampioen jarige rammen, was cat.nr. 9, een ram van fokker/eigenaar G.M. Hartsema van Heck, mist ten opzicht van de 1a de breedte en diepte. De 1c ging naar cat.nr. 7 een goed gemaskerde ram van fokker/eigenaar Bijma, mooi van kleur, maar de ram mag meer massa en ras tonen.


Rubriek 3A, ramlammeren enkeltal, een rubriek met weinig verschil in leeftijd. De 1a in deze rubriek ging naar cat.nr. 10, een ramlam van fokker/eigenaar H. de Vries. Een best lam met een fraaie kop, mooi van type en goed kruis en benen, maar mist wat ontwikkeling. De 1b ging naar cat.nr. 12 een best ontwikkeld ramlam van fokker/eigenaar H. Lageweg, dit lam mist echter de klasse van de 1a en kan sterker in de rug met meer balkvorm. De 1c was voor cat.nr 11, wederom een goed ontwikkeld lam van fokker/eigenaar H. Lageweg. Een ram met lengte, maar stoort in de schouder en mist klasse.


Rubriek 3B, ramlammeren enkeltal, werd aangevoerd door cat.nr. 13, een goed geblokt ramlam van fokker/eigenaar U.Strikwerda. Deze rastypische ram heeft een brede voorhand, maar zou nog iets harder in de bovenbouw kunnen. De 1b in deze rubriek was voor cat.nr. 15, een luxe mooi belijnde ram van fokker/eigenaar H. de Vries. De ram is mooi van kleur, maar mag iets breder in de borst zijn. Zowel de 1a 93064 als de 1b 76109 kwamen later op de dag bij de beste drie ramlammeren. De 1c was voor cat.nr. 14 van fokker/eigenaar H. Lageweg, een goed ontwikkelde ram met voldoende lengte, maar te weinig ras.


Rubriek 4, oudere ooien enkeltal, was een moeilijke rubriek. Beide ooien van fokker/eigenaar H. Lageweg, hadden voldoende ontwikkeling en lengte, maar konden meer type tonen. De 1a (cat.nr. 17,) een balkvormige ooi die beter op de benen was en met een betere kop-hals aansluiting, kwam voor de 1b (cat.nr. 16), die weer een betere kop had.


Rubriek 6, 1-jarige ooien gezoogd, was een wisselende rubriek. De 1a was hier voor cat.nr. 20 van fokker/eigenaar H.Lageweg, een harde sterk gebouwde ooi met veel lengte, goede benen en huid. De 1b ging naar cat.nr. 19, een goed op de benen gaande ooi van fokker/eigenaar G.M. Hartsema van Heck, met een goed kruis en mooie kleur, maar mist aansluiting in de voorhand. Deze ooi (56926) werd later op de dag toch kampioen. De 1c was voor cat.nr. 18, een lange goed ontwikkelde ooi van fokker/eigenaar H.Lageweg, die in de afwerking iets mist.


Rubriek 7, 1-jarige ooien ongezoogd, een zeer wisselende rubriek met als 1a cat.nr. 25, een goed ontwikkelde luxe ooi van fokker/eigenaar G.M. Hartsema van Heck, met veel lengte en bespiering. De 1b was voor cat.nr. 24, van fokker/eigenaar J.Kreuze, een goede ooi, die wat donker van kleur is en wat breedte mist. De 1c was voor cat.nr. 21, wederom een ooi van fokker/eigenaar J.Kreuze. Op 1d kwam cat.nr. 23, een iets platte ooi, ooi van fokker/eigenaar G.M. Hartsema van Heck. De ooi mag iets geblokter in de voorhand. De 1e was voor cat.nr. 22, een ooi van fokker/eigenaar Bijma, die ontwikkeling en ras mist.


Rubriek 16, 3-tal 1/2 jarige nakomelingen van één ram. De 1a was hier voor cat.nr. 39, een uniform drietal mooie geblokte dieren, met beste koppen en goed beenwerk van H. de Vries. De 1b was voor cat.nr. 38 een uniform drietal met veel lengte en goed van kleur van R.Coster. dit drietal mist ontwikkeling ten opzichte van de 1a en kan betere in de aansluiting van de schouder.


Rubriek 27, jeugdrubriek blauwe / witte texelaar, een mooie rubriek met vier gedreven en geconcentreerde voorbrengers van verschillende leeftijden. De dieren waren allemaal netjes getoiletteerd en goed getraind. Het was duidelijk zichtbaar dat deze jonge voorbrengers tijd gestoken hadden in het goed aan het halster leren lopen van de lammeren. Hoewel iedereen het super deed, stak Marit Boer er toch net iets boven uit, daarom werd zij tot winnares van deze rubriek gekroond.


Met dank aan de inzenders, juryleden, ringmeesters, omroeper en publiek wederom een prachtige dag.

Gerrit Bijma