Nieuws item

De Dassenkoppen in Wenum-Wiesel.

 

Op de zomerkeuring In Wenum –Wiesel van de stichting T.P.M. waren door 6 inzenders 34  Dassenkoppen ingeschreven.


Jammer genoeg had één inzender zijn 2 dieren afgemeld.


Bij de enkeltal ramlammeren werden 3 dieren getoond.


Als omschrijving gold hier een vrij goede rubriek met een best kopnummer.


Dit kopnummer is in eigendom van de Fam. Beijeman.


Bij de oudere ooien was maar één inzending en dat was een fraaie ooi van de Fam. Beijeman. Bij de niet gezoogde enters ging een zeer fraaie ooi van de Fam . Koers op kop.

Mooi van type en een mooie aftekening en kleur.


Bij de enkeltal ooilammeren liep een fraai exemplaar van de Fam. Beijeman op kop gevolgd door een goed lam van de Fam. Scholtens.


De ramlammeren tweetal kende één inzending en wel in eigendom en gefokt door de Fam. Beijeman, een goed stel waarvan één wat licht in de voorhand.

 

Bij de tweetal ooilammeren eveneens één inzending ook van de Fam. Beijeman maar gefokt door P.A. Wolters. Een goed stel met een fraaie kleur.


Bij de oudere ooien tweetal zagen we twee individueel zeer goede ooien die als stel niet geheel uniform waren, deze ook in eigendom van de Fam. Beijeman.


Bij de tweetal éénjarige ooien niet gezoogd zagen we twee inzendingen van R. Wervenbos.


Normaal ontwikkelde goede ooien met een zeer goede dassenkop kleur en aftekening.


In de klasse oudere ooi met lammeren was één inzending, een zeer fraaie ooi met idem lammeren in eigendom van de Fam .Beijeman. Deze ooi werd later kampioene en tevens dagkampioen.


Bij de oude rammen werd kampioen een ram gefokt door R. Kaasenbrood en als reserve een fokproduct van G. Spronk-v.Wezep, beide in eigendom van de Fam Beijeman.


Bij de éénjarige rammen werd een fokproduct van H. Braam kampioen in eigendom van de Fam Beijeman en de reserve kampioen Is van de heer H. v. Kerkhof.


Kampioene bij de eenjarige ooien was de reeds eerder beschreven fraaie ooi van de Fam. Koers gevolgd door een ooi van Wervenbos als reserve.


De prijzen voor de bedrijfsgroepen zowel bij de oudere als de jonge dieren waren voor de Fam.Beijeman.


De prijzen voor de beste hokken waren allemaal voor de Fam. Beijeman, die dus deze dag zeer succesvol waren.


De drie beste ramlammeren waren alle drie van de Fam. Beijeman, hier vond de jury wel wat beenproblemen.


Bij de drie beste ooilammeren waren er twee van Beijeman en één van Scholtens


Resumerend mogen we vaststellen dat er goede tot zeer goede dieren zijn aangevoerd. Wel duiken er binnen de dassenkop populatie wat beenproblemen op en dat was tot voor kort eigenlijk niet aan de orde, dus mensen let op zaak!!


Jammer dat het aantal inzenders en dieren aan de zuinige kant is. Kom op Dassenkop fokkers laat U een volgend keer wat in grotere getale zien!


Jan Wensink


Blauwe Texelaars in Wenum-Wiesel


De blauwe waren ook weer zeer ruim vertegenwoordigd in Apeldoorn, door 25 fokkers waren 181 dieren aangevoerd wat weer een mooie competitie maakte.


De mooie foto’s van bijna alle rubrieken gemaakt door Cynthia Beijeman geven een mooi beeld van de aanwezige dieren. De opmerkingen van de juryleden vormen de basis van dit verslag.


De ochtend begon in de ring met de rubriek 2A een goede rubriek van 5 dieren waar de 1a was voor de toegevoegde ram 26341-50532 van J. Wensink, een mooi evenredig lange ram die goed is bespierd. De 1b ging hier naar de ram van H. Lageweg, een ram met bijzonder goede lengte maar een bemerking op zijn benen en bovenbouw.  Rubriek 2b was een beste rubriek, de 1a ging hier naar N. Laurenssen met een ram met mooie lengte, mooie blauwe kleur en droog beenwerk. De 1b ging naar Mw. J. Bouwman-Stevens met een eigen gefokte ram met goede bespiering en een bemerking op het beenwerk.


Rubriek 3A werd gewonnen door Comb Der Kinderen/Neggers met een brede evenredig gebouwde ram die mooi balkvormig is maar een bemerking op de achterbenen. De 1b was voor een lange ram, weliswaar goed bespierd maar met matige benen van H. Bonhof. Rubriek 3B was wat minder dan de vorige rubriek. Aan kop een ram met een fraaie kop, goed bespierd maar ook met een bemerking op het beenwerk van J. Geurts.  De 1b ging hier naar Mw. G. van Wijncoop-Schipper met een ram met betere benen maar minder bespierd in de binnenbil. Rubriek 3C was een gewone rubriek met aan kop ram 26272-66478 van J. Geurts en S. Reekers die voldoende breed over de rug is maar ook hier een bemerking op een achterbeen. De 1b van Comb Geessink/ van de Pol was mooi breed op de rug en had een zeer goed kruis, ook had deze ram een goed gevulde binnenbil. 


Bij de ramlammeren waren er 3 rubrieken, rubriek4A ging de 1a naar een ram van H. Jurriens, met een beste bespiering en goede lengte. De 1b ging naar een ram van A. Koopmans ook deze ram was best bespierd. Rubriek 4B was een gewone rubriek met 2 goede kopnummers. De 1a ging naar cat nr 42 van H. Jurriens een normaal ontwikkelde ram met goede bespiering. De 1b was voor Comb. Bonhof, een ram met een goede bespiering maar een iets mindere bovenbouw. Als laatste de rubriek 4C waarvan de 1a een fraai en goed ontwikkelde ram is met droog beenwerk van A. Koopmans, wel wat licht van kleur. De 1b had een betere vacht met ook een goede hoek in de achterbenen, deze ram was van H. Lageweg.


Bij de rubriek oudere ooien enkeltal waren er 2 rubrieken, de eerste rubriek werd gewonnen door een ooi van R.M.Bos een ooi met mooie lengte, brede rug en goede bespiering in de achterhand. De 1b ging hier naar een ooi van Mw. J. Bouwman-Stevens die in alles iets te kort kwam ten opzichte van zijn voorganger. De tweede rubriek stond de ooi van A. Koopmans op de eerste plek, een fraaie ontwikkelde ooi met goede bespiering en droog beenwerk. De 1b was iets donkerder met iets minder bespiering van J.G. van der Velden. 


Voor de rubriek 1-jarige ooi gezoogd kwamen maar 2 dieren in de ring van H. Lageweg, de 1a ging naar ooi 24857 en de 1b was voor ooi 24853 die een iets minder kop hals aansluiting had.


Rubriek 7A 1-jarige ooien niet gezoogd was weer beter gevuld. De 1a was voor een ooi van J.G. van der Velden een zeer complete ooi, evenredig en breed over de rug.  De 1b ging naar cat nr 65 van Mw. G. van Wijncoop/Schipper een weliswaar langere ooi maar wat smaller in de rug.


Rubriek 7B was een gewone goede rubriek, de kopnummers hadden allebei wel wat, ooi 19159 van Comb. Der Kinderen-Neggers was weer wat langer terwijl ooi 98527 van W. Berkhoff een wat beter kruisvorm had en ook beter aanvoelde. De ooi van W. Berkhoff werd 1a en de ooi van Comb. Der Kinderen-Neggers werd 1b.


De laatste rubrieken enkeltal waren voor de ooilammeren. Rubriek 8A was de 1a voor een ras typische ooi van R.M. Bos met een evenredig bovenbouw. De 1b ging hier naar ooi 98162 van A. Koopmans een ooilam met droog beenwerk en goed bespierd over de rug. Rubriek 8B was wederom voor R.M. Bos met een bijzondere mooi ooilam met een geweldige uitstraling met fijn beenwerk. Het zal u niet verbazen dat beide ooilammeren van de Heer Bos uiteindelijk bij de beste 5 ooilammeren terecht kwamen aan het eind van de middag. De 1b en 1c ontliepen elkaar niet zoveel maar de 1b was uiteindelijk voor een ooilam van W. Bonhoff.


Bij de hokken werd begonnen met de rubriek 9A tweetal ramlammeren een goede rubriek waarvan hok 86 van A. Koopmans uiteindelijk 1a kreeg vanwege het feit dat zij het meest uniform waren. Bij rubriek 9B ging de 1a wederom naar A. Koopmans en was een wat gewonere rubriek.  De laatste rubriek ramlammeren was de 1a voor hoknr 94 van W. Oolman, deze dieren vertoonde wat meer luxe, vooral in de kop. Het beste hok ramlammeren rubriek 9 was hok 86 van A. Koopmans.


In de rubriek tweetal ooilammeren waren er 2 rubrieken, in de rubriek 10A ging  A. Koopmans er met de 1a vandoor, een mooie uniforme koppel ooilammeren. Dit was een vrij wisselende rubriek. Rubriek 10B was wederom voor 1a Koopmans met een tweetal goed ontwikkelde lammeren en tevens het beste hok ooilammeren van rubriek 10.


De oude ooien tweetal bestond uit 5 hokjes waarvan hok 111 van G. van Wijncoop/Schipper het mooiste werd beoordeeld door de jury dit zijn ooien met veel uitstraling en mooi ras typisch.  


De rubriek 13, 1-jarige ooien tweetal was in 2 rubrieken ingedeeld. In rubriek 13 A was de 1a voor hok 115 van H. Jurriens, een uniform tweetal met goed ontwikkelde ooien. In rubriek 13B ging de 1a naar A. Gerritsen met 2 zeer best ontwikkelde ooien met een goede vleesopdruk, dit tweetal werd ook beste hok 1-jarige ooien.


De rubriek 14 1-jarige ooi met lam bestond helaas maar uit 1 catalogusnummer dus de 1a was snel bekend, wel een goede ooi met een goed lam. 


Rubriek 15 oude ooi met 2 lammeren bestond uit 6 nummers en daarin ging de 1a naar Comb. Bonhof met een beste ooi met 2 zeer fraaie lammeren.


De bedrijfsgroepen lammeren en oudere dieren gingen beide naar R.M. Bos die zijn dieren er dit jaar het beste had voorstaan.


De kampioenschappen werden in de middag gehouden, de Oude rammen waren goed vertegenwoordigd, de 1a ging uiteindelijk naar J. Versteeg met ram 26173-92995 een ram met veel bespiering en goed beenwerk, de 1b ging hier naar N. Laurenssen met een zeer lange ram.


Bij de 2-jarige rammen kwamen de 1a, 1b, en 1c uit de ochtend in de ring, kampioen werd hier de ram van N. Laurenssen, de 1b ging naar de andere 1a uit de ochtendrubriek en wel de ram van J. Wensink.


Bij de 1-jarige rammen stonden 8 dieren in de ring, de ram van Comb. Bonhoff werd uiteindelijk na lang wikken en wegen de kampioen, de reserve kampioen werd de ram van J. Geurts.


De beste 5 ramlammeren werden uitgezocht en opgesteld, hier bleken uiteindelijk 3 rammen van H. Jurriens bij te zitten, 1 ram van A. Koopmans en 1 ram van H. Lageweg. In deze rubriek heeft de jury het beenwerk zwaar laten meetellen en ook de lengte van de dieren was belangrijk.


De kampioenschappen ooien stonden op het programma, hierbij eerst de oude ooien, deze rubriek werd kampioen de ooi van R.M. Bos met nummer 76922, het reserve kampioenschap ging naar ooi 24879 van A. Koopmans, een goed ontwikkeld en breed over de rug, gelijk de kampioens-ooi.


Bij de 1 -jarige gezoogde was de inzending de 3 aanwezige dieren van deze dag. De ooi uit het hokje van J. aan de Boom werd reservekampioen, en de ooi van H. Lageweg werd kampioen, een mooie luxe ooi met weinig fouten, mist misschien nog wat ontwikkeling.  Het kampioenschap ongezoogde jaarlingen was weer beter gevuld, sommige reacties waren te gevuld. De jury had daarom ook wat meer tijd nodig om de kampioen en de reserve kampioen uit te zoeken. De uiteindelijke conclusie was dat ooi 86418 van N. Laurenssen kampioen werd gemaakt en als reserve kampioen ooi 34105 van J.G. van der Velden. De beste 5 ooilammeren kwamen van R.M. Bos (3x) A. Koopmans en K. van de Nieuwenhof, een heel mooi rijtje van luxedieren die zich hopelijk in de toekomst weer mogen laten zien op keuringen.


Als laatste was het Dagkampioenschap voor de Blauwe texelaars, hiervoor kwamen alle kampioenen in de ring en werd uiteindelijk de oude ram van J. Versteeg Dagkampioen.


Dit verslag van de blauwe is samengesteld uit de aantekeningen van de ringmeesters die het commentaar van de jury zo goed mogelijk proberen vast te leggen. Het woord beenwerk komt vaak aan de orde en is in de nabespreking ook als discussiepunt geweest. Hoe plaats je een dier met minder beenwerk tegenover een wat minder dier met goed beenwerk, een leuke discussie volgde met daarin verschillende meningen. Misschien iets voor de FTC om zich over te beraden en een advies te geven aan mogelijke juryleden.


De mooie foto’s van Cynthia Beijeman van alle rubrieken in de ring geven een mooie collage van de aanwezige dieren, ik hoop dat mijn verslag daarop aansluit.


Namens de Stichting Texelaar Promotie Midden Nederland

Henk van de Pol