Nieuws item

Maandag 1 augustus is voor de 107e keer de grote landbouwdag georganiseerd. De organisatie kon terug zien op een mooie , goed bezochte keuring , met deelnemers uit geheel Nederland.

Dit jaar zelfs ook de dassenkoppen. In grote getallen waren de witte en blauwe/dassen aanwezig op een schitterende dag die in het begin bijzonder spannend begon . Komt de bui of gaat hij precies langs. Gelukkig waren de weergoden ons goed gezind en na inktzwarte luchten en enkele druppels  regen was het de rest van de dag mooi weer.

Ook deze keer waren de witte en de blauwe Texelaars vertegenwoordigd.


   


  


  
 

Uitslagen fokdag Opmeer 1-aug-16
Dassenkop
Oudere rammen Diernummer Fokker/Eigenaar
1A kampioen DK8430-51468 Kaasenbrood/D.Beijeman
1B res kampioen DK26341-50507 Spronk/D.Beijeman
1½ jarige rammen
1A kampioen DK26069-35133 Braam/D.Beijeman
1B res kampioen DK26389-38944 Kerkhof/D.Beijeman
½ jarige rammen
1A kampioen DK26308-22723 D.Beijeman
1B res kampioen DK26308-22714 D.Beijeman
Ooilam enkel
1A kampioen DK26806-22719 D.Beijeman
Enkeltal oudere schaap
1A kampioen DK26308-25520 D.Beijeman
2/3 ramlammeren
1A kampioen DK26308-22722/22716 D.Beijeman
1B res kampioen DK26332-20982/20983 W.Rodenburg
1C DK26366-58444/58445 J.Sietsema
2/3 tal oudere schapen
1A kampioen DK26308-62333/35108 D.Beijeman
1B res kampioen DK26366-58144/58420 J.Sietsema
Ooi met lammeren
1A kampioen DK26308-22698/22724 D.Beijeman
Oudere ooi met lammeren
1A kampioen DK26308-25495/22717/22718 D. Beijeman
Uitslag Fokdag Opmeer 1-aug-16
Blauwe Texelaars
Rubriek diernummer Fokker/Eigenaar
Oudere rammen
1A kampioen 26309-04409 R.Scholtens/H. Boersma
1B res. Kampioen 4212-1020 Werbrouck/R.Scholtens
1 C 8420-34342 H.de Vries/U.Strikwerda
1D 08417-56811 A.Kammeraad
Eenjarige rammen
1A kampioen 26100-18042 J. Wagemaker
1B res kampioen 8392-15004 P.Klaver
1C 26287-18703 A.Kammeraad
1D 8322-23252 H.Fokkema/P.Klaver
½ jarige rammen
1A kampioen 26295-93064 U.Strikwerda
1B res kampioen 8420-76102 H. de Vries
1C 26100-34264 J. Wagemaker
1D 26353-42588 A.Kammeraad
1E 26309-99667 R.Scholtens
1F 26353-42565 A.Kammeraad
Ooilam enkel
1A kampioen 26059-85806 J.de Wildt
1B res.kampioen 26100-34256 J.Wagemaker
1C 26311-02061 J.vd Velden
1D 26355-48651 J.Dijkstra
Enkeltal jaarlingen
1A kampioen 26100-18041 J.Wagemaker
1B res kampioen 26311-34106 J.vd Velden
1C 26059-30513 J.de Wildt
1D 26059-30511 J.de Wildt
2/3 tal jaarlingen
1A kampioen 26100/34253-18046 J.Wagemaker
1B res kampioen 26229/86361-86422-19159 Comb.der Kinderen
1C 26309/04536-04541 R.Scholtens
1D 26331/73849-73858 H.Boersma
1E 26309/04497-04498 R.Scholtens
1F 69127/0434-04350-8580 L.Vroom
1G 26309/04484-04485 R.Scholtens
1H 26059/30507-30509-30516 J.deWildt
2/3 tal ooilammeren A
1A kampioen 8420/76112-76116 H.de Vries
1B res kampioen 26353/42569-42592 A.Kammeraad
1C 26059/85809-85820 J.de Wildt
1D 26059/85807-85810-85828 J.de Wildt
2/3 tal ooilammeren B
1A kampioen 26295/93062-93063 U.Strikwerda
1B res kampioen 6127/4042-4039 L.Vroom
1C 26353/42594-42606 A.Kammeraad
1D 26059/30568-30569 J.de Wildt
1E 26059/30600-85804-85827 J.de Wildt
2/3 tal ramlammeren
1A kampioen 8420/76105-76106 H.de Vries
1B res kampioen 26100/34279-34280 J.Wagemaker
1C 08392/15126-15097-15129 P.Klaver
1D 26059/85805-85808-85823 J.de Wildt
1E 26059/30546-85822 J.de Wildt
2/3 tal oudere schapen
1A kampioen 8420/34367-44036 H. de Vries
1B res kampioen 26355/41744-41745 J.Dijkstra
1C 26100/17923-18011 J.Wagemaker
1D 26059/30433-30379-30439 J.de Wildt
Ooi met lammeren
1A kampioen 26100/78457/34257/34258 J.Wagemaker
1B res kampioen 3928/71424/99234/99234 M.Zee
1C 26358/59785/25972/25997 J.Laan-Bakker
1D 26358/59787/25968/26000 J.Laan-Bakker
1E 26127/32414/40500/40501 L.Vroom
1F 6127/0989/40445/40446 L.Vroom
5 beste ramlammeren
26295-93064 U.Strikwerda
8420-76105 H.de Vries
DK26308-22723 D.Beyeman
DK26332-20982 W.Roodenburg
8420-76106 H.de Vries
5 beste ooilammeren
26100-34258 J.Wagemaker
26059-85806 J.de Wildt
26353-42592 A.Kammeraad
8420-76116 H.de Vries
DK26308-22718 D Beyeman
Dagkampioen
Beste hok 8420/34367/44036 H.de Vries