Nieuws item

Fokdag Noord Nederland Tolbert 2018


Secretariaat:

Filippus Hoekstra

Achttienenweg 1     

9261 XT Eastermar

Tel:    0512–471989 /06 - 41167571

Email: filippushoekstra@hotmail.nl

_______________________________________________________________________

Aan:             Leden van het NTS, TES en SBT

Betreft:         Uitnodiging Fokdag 1 september 2018 Tolbert


Eastermar, Juli 2018


Geachte schapenfokker,

De fokdag commissie Noord Nederland organiseert in 2018 een interprovinciale keuring voor Witte en Blauwe Texelaars.

We nodigen u bij dezen van harte uit om uw dieren voor de keuring in te schrijven.

De keuring wordt gehouden op zaterdag 1 september 2018 in de HJC manege te Tolbert. De fokdag is toegankelijk voor alle witte texelaar leden van een geregistreerd stamboek uit de 5 noordelijke provinciën (Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland) Voor de blauwe en dassenkop texelaars geld inschrijf mogelijkheid voor alle provincies. De sluitingsdatum voor het inschrijven van deze keuring is vrijdag 17 augustus 2018


Q-Koorts

Let er wel op dat het enten tegen Q-koorts verplicht is en dat dieren welke niet voor Q koorts zijn geënt worden niet op de keuring toegelaten.


Zwoegervrij

Het is vereist dat uw bedrijf zwoegervrij gecertificeerd is via de GD of het NSFO. Genoemde instanties controleren hier voorafgaande de fokdag op.


De verplichte veterinaire keuring van uw dieren bij u op het bedrijf voorafgaande aan de fokdag is per 1 juli 2013 komen te vervallen. Bij het lossen van de dieren op de fokdag zal er mogelijk veterinair toezicht moeten worden gehouden. Wij vragen u mee te werken aan deze controle en  eventuele aanwijzingen op te volgen.


P.S. Vrijdagavond 31 augustus moeten de hokjes worden opgebouwd. Het bestuur zoekt hiervoor vrijwilligers. Men dient om 19.30 uur in de manege aanwezig te zijn. Wie meldt zich als vrijwilliger bij het bestuur, vele handen maken licht werk.   

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen we die graag van u.

Namens de fokdag commissie,

G.H. Kuipers                                        F. Hoekstra

Voorzitter keuring                                 Fokdag secretaris