Nieuws items

Impressie Nationale Texelaarkeuring 2017

Afgelopen zaterdag is de Nationale Texelaarkeuring georganiseerd. Deze editie werd gezamenlijk georganiseerd met de drie Texelaarstamboeken NTS, TSNH en SBT. De organisatiecommissie is geslaagd om meer dan 110 inzenders naar de Oranjehal in Wenum te krijgen, waarbij in totaal meer dan 750 dieren werden geshowd. Samen staan we sterk! 


Opvallend dit jaar was het grote aantal bezoekers. Hele families maakten er een leuke dag uit van, waarbij ook veel jonge gezinnen kennis hebben g »

Bericht aan alle inzenders van de Nationale Texelaarkeuring 2017

Beste inzenders van de Nationale Texelaarkeuring,
 
Fijn dat u a.s. zaterdag met uw schapen aanwezig bent bij onze gezamenlijke Nationale Texelaarkeuring in de Oranjehal aan de Bentweideweg 25 in Wenum Wiesel. Met maar liefst 755 aangemelde dieren de grootste Texelaarkeuring van deze eeuw. Laten wij er allemaal samen een mooie en vooral gezellige dag van maken. Graag geven wij u nog wat belangrijke informatie.

Geen vervoersdocument »

Voortgang met de aanmeldingen voor de Nationale

Beste leden,

Op dit moment staat het aantal aanmeldingen van Blauwe Texelaars en Dassenkoppen op een 300 dieren. Als organisatiecommissie zijn we hier erg verheugd mee!


At this moment the organizing committee is very proud to announce that there are more than 300 Badgerface and Blue Texel animals registered for the Grand National Texel show. 

»

Nationale keuring van Dassenkoppen en Blauwe Texelaars op 19 augustus 2017

Rubrieken Nationale


Even voorstellen... Eise Boersma

Even voorstellen…
Mijn naam is Eise Boersma en op de afgelopen ledenvergadering van de SBT ben ik als bestuurslid benoemd.
Ongeveer vijfentwintig jaar geleden hebben we een huis met een schuur gebouwd in het mooie dorpje Benneveld in Zuidoost Drenthe. Nu onze kinderen de deur uit zijn, wonen mijn vrouw Ankie en ik daar met onze kippen, schapen en Welshponies van de sectie B.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam in het basisonderwijs: de eerste acht jaar als groepsleerkracht, daa »

Even voorstellen... Kees van de Nieuwenhof

Beste leden van het SBT,
Door een fikse buikgriep kon ik helaas niet aanwezig zijn bij de jaarvergadering van zaterdag 21 januari. Graag wil ik jullie via dit bericht bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen als nieuw lid van de Foktechnische commissie.

Mijn eerste kennismaking met de Blauwe Texelaar is in de begin jaren 70 geweest en is nadien nooit meer van het erf verdwenen. Momenteel heb ik 28 fokooien, waarvan enkele Witte Texelaars met de blauwfactor.

Graag wil ik, »

Jaarvergadering 21 januari 2017

Afgelopen zaterdag heeft de jaarvergadering van het Stamboek Blauwe Texelaars plaatsgevonden. Dit keer in Nijkerk, in de mooie accommodatie van "de Schakel".

Er waren een 40 tal mensen aanwezig. Door ziekte waren een aantal mensen verhinderd, waaronder secretaris Co de Wildt en Kees van de Nieuwenhof. De volledige notulen zullen op een later tijdstip beschikbaar worden gesteld. Het bestuur wil iedereen danken die bij de vergadering aanwezig was. De sfeer was erg goed en er zijn div »

Vooraankondiging Jaarvergadering 21 januari 2017

Zaterdag 21 januari 2017 zal de Jaarvergadering van het Stamboek worden georganiseerd.

!!! In tegenstelling tot andere jaren zal de vergadering dit jaar worden georganiseerd in "De Schakel" te Nijkerk!!!


Agendapunten zullen nog worden doorgegeven per mail en in het Blauwtje dat medio december verschijnt.


Reserveer alvast zaterdagochtend

Winterkeuring te Tolbert zaterdag 4 februari 2017

De Fokdagcommissie Noord Nederland organiseert in 4 februari 2017 een interprovinciale winterkeuring voor Witte en Blauwe Texelaars te Tolbert.
We nodigen bij deze, de leden van het Blauwe Stamboek uit de provincies, Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Noord-Holland en Overijssel. van harte uit om uw dieren voor de keuring in te schrijven. Tevens nodigen we alle geïnteresseerden (al dan niet stamboekleden) uit voor deze altijd gezellige fokdag.
het vraagprogramma en opgave formu »

Rammenkeuring Apeldoorn zaterdag 14 januari 2017

Geachte belangstellende,
Hierbij nodigen wij u uit voor de deelname aan de rammenkeuring Apeldoorn, zaterdag 14 januari om 10:00 uur.
De Q-koorts heeft de laatste tijd weer het nieuws gehaald, ook word er driftig gelobbyd door belangengroepen naar het ministerie om keuringen niet toe te staan. Het gevolg hiervan is dat het ministerie van RVO daarom heeft besloten om dit jaar extra streng de regels aangaande Q-koorts te handhaven. Dit heeft voor ons als gevolg dat alle di »

Rammenkeuring St. Oedenrode 2017

RAMMENKEURING ZUID NEDERLAND
28 januari 2017 te St. Oedenrode

Voor het stamboek Blauwe en Witte Texelaar:
INSCHRIJVING:
Voor Geheel Nederland

Locatie:
Manege De Pijnhorst
Bremhorst 6
5491 LR St. Oedenrode
0413-490753

De manege is gelegen aan de A50 - Afslag 9

A- Ram 00282-47915

We hebben een nieuwe A ram binnen het stamboek! Fantastisch nieuws!

Het gaat om ram 00282-47915 in eigendom van dhr. Halfman uit Ruurlo. Vanuit het stamboek gaan de felicitaties naar G.J. Halfman, de eigenaar en Mts. van der Weij, de fokker.

Deze ram is ook in foktechnische zin erg interessant: de ouders zijn witte Texelaars.